Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Usługi komunalne, a gminne praktyki niezgodne z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Krakowa nałożył kary pieniężne na dwie gminy, które wykorzystywały swoją pozycję na rynku usług komunalnych.

Urząd uznał, że gmina Tryńcza faworyzowała Komunalny Zakład Budżetowy przy dokonywaniu przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy, którzy skorzystali z usług komunalnych gminnego zakładu nie musieli ponosić opłaty za wydanie dokumentów technicznych w przeciwieństwie do tych, którzy wybrali innego wykonawcę i byli obciążeni dodatkowymi kosztami w wysokości 1000 zł.

Praktyki stosowane przez gminę utrudniły konkurencję na tym rynku. Prezes UOKiK uznała, że gmina Tryńcza nadużyła swojej pozycji i nałożyła na nią karę w łącznej wysokości 86 468 zł. Gmina już zaniechała stosowania większości kwestionowanych działań.

Podobnych naruszeń dopuściła się gmina Jabłonka na rynku oczyszczania ścieków. Mieszkańcy, którzy dostarczali ścieki do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi, byli zobowiązani do uiszczania takich samych opłat, jak osoby korzystające z kanalizacji. Cena ta obejmowała zarówno doprowadzenie ścieków siecią kanalizacyjną, jak i ich oczyszczenie.

Nie zróżnicowano opłat w zależności od sposobu dostarczenia ścieków. UOKiK zakwestionował również warunki przyłączenia do kanalizacji. Możliwość podłączenia nieruchomości do sieci uzależniono od wpłaty 1850 zł, ponadto na mieszkańców nałożono obowiązek wykonania na własny koszt części robót.

UOKiK nałożył na gminę karę w łącznej wysokości 152 850 zł oraz nakazał zaprzestanie stosowania niezgodnych z prawem praktykw zakresie usług komunalnych.

Decyzje nie są ostateczne, podmiotom przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: PAP
zdjęcie: www.parp.gov.pl

Dodano: 2010-09-27
Poradnik
Na wielkość ciągu kominowego oprócz parametrów samego komina, jego stanu technicznego, czystości oraz sposobu eksploatacji, największy wpływ ma przyroda - wszystko to, co do tej pory znajdowało się poza kontrolą człowieka, a zatem: siła wiatru i jego kierunki oddziaływania,... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej