Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Opóżnienia gmin w budowie oczyszczalni ścieków

Aby Inwestycje związane z budową oczyszczalni ścieków,  nie podlegały karom, muszą być ukończone do końca 2010 r. Dla wielu zakładów komunalnych aktualny na nowo stanie się obowiązek uiszczenia odroczonych opłat lub kar. Problem dotyczy aż 157 miast powyżej 15 tys. mieszkańców.

157 miast powyżej 15 tys. mieszkańców może nie dotrzymać terminu na spełniające wymagania naszego prawa wyposażenie w oczyszczalnie ścieków komunalnych. Taką informację podał na swojej stronie internetowej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Termin ten mija 31 grudnia 2010 r.

Niedotrzymanie terminu może mieć daleko idące skutki finansowe dla spółek komunalnych i zakładów odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków, a w konsekwencji również dla gospodarstw domowych.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na podmioty korzystające ze środowiska bez uzyskania pozwolenia wodno-prawnego obowiązek zapłaty podwyższonych o 500 proc. opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi niezgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym mogą być nałożone administracyjne kary pieniężne.

Ta sama ustawa przewiduje możliwość odroczenia podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli przedsięwzięcie mające na celu budowę lub dostosowanie oczyszczalni ścieków do przepisów prawa jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych i nie naruszono terminu jego realizacji.

Zakładając terminową realizację inwestycji mających na celu wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków spełniające wymogi przepisów prawa, spółki i zakłady komunalne uzyskały na swoje wnioski odroczenia terminów płatności podwyższonych opłat lub kar pieniężnych. Jednak brak pieniędzy, długotrwałe procedury zlecania wykonania inwestycji, a nawet niekorzystne warunki pogodowe, w tym powodzie, doprowadziły do opóźnień w realizacji inwestycji.

Tymczasem niedokończenie do 31 grudnia 2010 r. rozpoczętych inwestycji spowoduje, że obowiązek uiszczenia odroczonych opłat lub kar stanie się na nowo aktualny. W wielu wypadkach obowiązek ten może przy tym dotyczyć nawet kilku lat wstecz. Co więcej, podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane będą do zapłaty wysokich, liczonych jak dla zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę za okres odroczenia.

Konsekwencją zapłaty podwyższonych opłat i kar pieniężnych będą znaczne straty finansowe po stronie spółek i zakładów komunalnych. Nie należy mieć wątpliwości, że w celu zrównoważenia strat spółki i zakłady komunalne, a zatem dostawcy usług kanalizacyjnych, podwyższą mieszkańcom opłaty za korzystanie z tychże usług. W ten sposób ciężar zapłaty opłat i kar zostanie przeniesiony na ludność korzystającą z usług kanalizacyjnych.

Problem znany jest Ministerstwu Środowiska, które zleciło Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej aktualizację krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Prace nad aktualizacją trwają, w szczególności rozpoznana została skala opóźnień. Aktualizację, po jej sporządzeniu, będzie musiała zatwierdzić Rada Ministrów.

Odpowiedzialne za gospodarkę ściekową gminy liczą na przesunięcie w aktualizacji terminu na wyposażenie miast w oczyszczalnie ścieków o wymaganych przepisami standardach, co pozwoli na uniknięcie obowiązku zapłaty podwyższonych opłat i kar pieniężnych.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: www.bilgoraj.pl

Dodano: 2010-09-27

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej