Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Wyroby azbestowe będą wykorzystywane do końca 2032 r.

26 stycznia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Głównym celem przyjęcia ww. rozporządzenia jest konieczność uregulowania sposobu postępowania z rurami azbestowo-cementowymi oraz z drogami utwardzonymi odpadami azbestowymi. Dopuszczono możliwość wykorzystywania wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 r., pod warunkiem, że przy ich wykorzystywaniu uwzględnia się wyniki przeprowadzonych kontroli oraz wykorzystuje się je w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Przyjęto, że do końca 2032 r. instalacje lub urządzenia zawierające azbest należy wymienić na bezazbestowe lub usunąć z nich wyroby zawierające azbest. Wprowadzono obowiązek sporządzania corocznego planu kontroli jakości powietrza, obejmujący stężenia pyłów zawierających azbest. Przyjęto także, że dalsze wykorzystanie instalacji lub urządzenia zawierającego azbest jest niedopuszczalne w wypadku, przekroczonego najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy.

Wymagania techniczne w zakresie oczyszczania pomieszczeń, w których znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, określa, sporządzany na koszt wykorzystującego instalację lub urządzenie, projekt techniczny usuwania lub wymiany wyrobów zawierających azbest wraz z harmonogramem prac. Uwzględniają one w szczególności wykonanie pomiarów stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy.

Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu, wykorzystuje się bez ograniczeń czasowych. Dopuszczono także pozostawienie w ziemi rur azbestowo-cementowych w przypadku, gdy ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych (w szczególności gdy rury te położone są poniżej użytkowanych instalacji).

źródło: www.abc.com.pl
zdjęcie: www.vip.maxifon.pl

Dodano: 2011-01-25

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej