Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Nowa ustawa o odpadach przyjęta przez Sejm

Zaostrzenie sankcji za nielegalne składowanie odpadów i przepisy, które umożliwią nam wypełnienie unijnych zobowiązań to wynik prac Sejmu, który po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają doprowadzić do poprawy obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami, zarówno na poziomie wytwórców odpadów, jak i na poziomie innych posiadaczy odpadów. Nowe prawo umożliwi Polsce realizację zadań zawartych w "Krajowym planie gospodarki odpadami 2010", w tym osiągnięcie celów zawartych w dyrektywie Rady Europejskiej w sprawie składowania odpadów dotyczących redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

Nowelizacja ustawy daje uprawnienia organom właściwym (marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska) do zamykania z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań technicznych. Ustawa zaostrza też sankcje za nielegalne składowanie odpadów i wprowadza zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów palnych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Ponadto przewiduje środki dyscyplinujące przedsiębiorców, aby wywiązywali się z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych.

Ponadto zmianie uległa delegacja dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na kolejne kilka lat. Umożliwi to przykładowo określenie jednostkowych stawek opłat za składowanie odpadów na kilka kolejnych lat i możliwość lepszego planowania w gospodarce odpadami w szczególności dla przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy o odpadach zmienia również regulacje dotyczące postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi.

źródło: www.mos.gov.pl
zdjęcie: www.walbrzych.alba.com.pl

 

Dodano: 2010-01-27

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej