Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Ministerstwo Środowiska dba o gospodarkę odpadami

Ministerstwo Środowiska prowadzi, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ), jak i urzędami marszałkowskimi, stały nadzór nad prawidłowością działania systemu gospodarki odpadami, w tym zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Przedsiębiorcy są zobligowani do systematycznego przekazywania do GIOŚ sprawozdań z prowadzonej przez siebie działalności w zakresie wprowadzanego sprzętu do obrotu i gospodarowania zużytym sprzętem. Na podstawie tych sprawozdań GIOŚ przygotowuje roczny raport oraz przedstawia wyniki prowadzonych kontroli w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem.

W zakresie opakowań analizowane są sprawozdania przedsiębiorców przez marszałków województw, a do Ministerstwa Środowiska przekazywane są zbiorcze zestawienia danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na rynku, prowadzone są przez inspekcję ochrony środowiska dodatkowe kontrole.

Ponadto prowadzone są cykliczne kontrole inspekcji ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Resort środowiska w swoich działaniach próbuje wypracować takie rozwiązania, bądź korygować już istniejące, w taki sposób, aby w jak największy sposób wyeliminować nieprawidłowości w gospodarowaniu zużytym sprzętem.

Jeśli chodzi o podmioty widniejące w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ i zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zauważyć, że wprowadzenie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) miało na uwadze stworzenie jak najbardziej dostępnej sieci punktów, w których mieszkańcy mogliby oddać niepotrzebny sprzęt AGD i RTV.

Do odbierania zużytego sprzętu zostali zobligowani sprzedawcy detaliczni i hurtowi w momencie zakupu przez użytkowników nowego sprzętu (apteki, spółdzielnie Społem). Zobowiązano do tego również przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gminne jednostki organizacyjne oraz ci przedsiębiorcy, którzy posiadają decyzję zezwalającą na zbierania zużytego sprzętu. Tak stworzona sieć zbierających zużyty sprzęt ma zapewnić odpowiednią dostępność tych punktów dla mieszkańców.

Zbierający zużyty sprzęt (poza jednostkami samorządowymi) zobowiązani są do uzyskania właściwej decyzji administracyjnej na zbieranie odpadów. Muszą oni prowadzić stosowną ewidencję z zakresu gospodarowania odpadami - muszą więc stosować przepisy ochrony środowiska.

źródło: Ministerstwo Środowiska
zdjęcie: www.zamosconline.pl

 

Dodano: 2010-03-16

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej