Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Kolejne zmiany prawa gospodarowania odpadami

Samorządy terytorialne już od 2011 roku będą zobowiązane do prezentacji planów zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności pokazania innego sposobu ich zagospodarowania, niż proste składowanie na hałdach.

Umożliwi to Polsce realizację zadań, zawartych w "krajowym planie gospodarki odpadami" i osiągnięcie celów zawartych w dyrektywie Rady Europy w sprawie redukcji tych odpadów komunalnych, które można poddawać biodegradacji.

To tylko jedna ze zmian, jakie wprowadziła - obowiązująca od 22 stycznia br. - ustawa o odpadach. Nowa ustawa wprowadziła trzy istotne zmiany w przepisach. Ma wyeliminować szarą strefę w demontażu pojazdów samochodowych (służy temu też nowelizacja innej ustawy - o recyklingu pojazdów), zmienia regulacje dotyczące postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi oraz zaostrza sankcje za nielegalne składowanie odpadów. Nastąpiła również delegacja z Rady Ministrów na ministra środowiska ustalania, w drodze rozporządzenia, jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska - już nie tylko na bieżący rok, ale kilka przyszłych.

Umożliwi to lepsze planowanie gospodarki odpadami przez przedsiębiorstwa, podkreśliła Hanna Teodorowicz, starszy specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jak przypomniała, resort środowiska przygotował już kolejną nowelizację ustawy o odpadach. Ma ona wdrożyć pozostałe przepisy dyrektywy ramowej, w tym jednoznaczne ustalenie, że gmina jest właścicielem odpadów komunalnych. Ma to istotne znaczenie w procesach inwestowania w nowoczesne instalacje unieszkodliwiania odpadów i ma zapobiec sytuacji, że niektóre z nich nie będą obciążone.

Założenia nowelizowanej ustawy na temat gospodarowania odpadami są już dostępne na stronie resortu.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.kigpr.pl

Dodano: 2010-03-23
Poradnik
Na wielkość ciągu kominowego oprócz parametrów samego komina, jego stanu technicznego, czystości oraz sposobu eksploatacji, największy wpływ ma przyroda - wszystko to, co do tej pory znajdowało się poza kontrolą człowieka, a zatem: siła wiatru i jego kierunki oddziaływania,... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej