Na czym polega odpowiedzialność architekta po sprzedaniu projektu?

Zawierając z architektem umowę na sporządzenie projektu budowlanego, zawiera się z reguły umowę o dzieło. Czasem jednak możemy zostać narażeni na dodatkowe koszty.

Jeśli projektant narazi nas na dodatkowe koszty niezbędne jest udowodnienie, że te elementy projektu, które według nas powodują dodatkowe koszty nie były przez nas wprost zlecone lub co najmniej zaakceptowane, a wynikały z wizji architekta.

W każdym wypadku architekt może odpowiadać za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej zapewniających spełnienie podstawowych wymagań dotyczących m.in.:

  • bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego i użytkowania,
  • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
  • ochrony środowiska,
  • ochrony przed hałasem i drganiami,
  • oszczędności energii,
  • odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
  • warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Odpowiedzialność architekta jest nie tylko cywilnoprawna. Architekt może odpowiadać jak za wykroczenie oraz zawodowo.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania