Na czym polega odpowiedzialność architekta po sprzedaniu projektu?

Zawierając z architektem umowę na sporządzenie projektu budowlanego, zawiera się z reguły umowę o dzieło. Czasem jednak możemy zostać narażeni na dodatkowe koszty.

Jeśli projektant narazi nas na dodatkowe koszty niezbędne jest udowodnienie, że te elementy projektu, które według nas powodują dodatkowe koszty nie były przez nas wprost zlecone lub co najmniej zaakceptowane, a wynikały z wizji architekta.

W każdym wypadku architekt może odpowiadać za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej zapewniających spełnienie podstawowych wymagań dotyczących m.in.:

  • bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego i użytkowania,
  • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
  • ochrony środowiska,
  • ochrony przed hałasem i drganiami,
  • oszczędności energii,
  • odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
  • warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Odpowiedzialność architekta jest nie tylko cywilnoprawna. Architekt może odpowiadać jak za wykroczenie oraz zawodowo.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Długotrwałe lub bardzo intensywne opady deszczu mogą spowodować utrudnienia komunikacyjne na posesji. Najczęściej dają one o sobie znać w takich miejscach, w których teren nie został właściwie wyprofilowany. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest wykorzystanie do budowy nawierzchni ażurowych płyt z betonu, które nie tylko odprowadzają wodę do gruntu, ale stanowią także wsparcie dla ekosystemu.

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania