Odpowiedzialność kierownika budowy za nieprzestrzeganie przepisów

Każdy kierownik budowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych.

Odpowiedzialność kierownika budowy za nieprzestrzeganie w sposób rażący przepisów art. 5 prawa budowlanego - czyli np. naruszenie w trakcie budowy przepisów techniczno-budowlanych dotyczących oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród - może być dwutorowa: zawodowa i wykroczeniowa.

Odpowiedzialność kierownika budowy za wykroczenie - prawo przewiduje tu dwuletni okres przedawnienia od daty czynu, przy czym postępowanie musi być wszczęte nie później niż po roku od daty czynu.

Odpowiedzialność kierownika budowy zawodowa - organy nadzoru budowlanego mają sześć miesięcy od powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu, ale nie może to nastąpić później niż trzy lata od zawiadomienia o zakończeniu robot budowlanych.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Długotrwałe lub bardzo intensywne opady deszczu mogą spowodować utrudnienia komunikacyjne na posesji. Najczęściej dają one o sobie znać w takich miejscach, w których teren nie został właściwie wyprofilowany. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest wykorzystanie do budowy nawierzchni ażurowych płyt z betonu, które nie tylko odprowadzają wodę do gruntu, ale stanowią także wsparcie dla ekosystemu.

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania