Odpowiedzialność kierownika budowy za nieprzestrzeganie przepisów

Każdy kierownik budowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych.

Odpowiedzialność kierownika budowy za nieprzestrzeganie w sposób rażący przepisów art. 5 prawa budowlanego - czyli np. naruszenie w trakcie budowy przepisów techniczno-budowlanych dotyczących oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród - może być dwutorowa: zawodowa i wykroczeniowa.

Odpowiedzialność kierownika budowy za wykroczenie - prawo przewiduje tu dwuletni okres przedawnienia od daty czynu, przy czym postępowanie musi być wszczęte nie później niż po roku od daty czynu.

Odpowiedzialność kierownika budowy zawodowa - organy nadzoru budowlanego mają sześć miesięcy od powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu, ale nie może to nastąpić później niż trzy lata od zawiadomienia o zakończeniu robot budowlanych.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania