Wycinka drzew w zgodzie z prawem

Budując dom na działce zalesionej, często zmuszeni jesteśmy do usunięcia drzew i krzewów. O jakie więc pozwolenia należy się starać i czy poniesiemy w związku z tym jakiekolwiek opłaty?

Każdy inwestor w takim przypadku powinien sprawdzić,  czy grunt jest opisany w rejestrze gruntów jako las. Jeśli tak, niezbędne będzie wystąpienie do
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie z produkcji leśnej obszaru zajętego pod budowę domu wraz z urządzeniami, ogrodzeniem, miejscem parkingowym, ciągami komunikacyjnymi itp.

Do takiego wniosku musi być załączony wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, opis taksacyjny lasu i plan wyłączenia z opisanymi budynkami, budowlami i urządzeniami.Po uzyskaniu takiego wyłączenia lub o ile działka nie jest lasem, niezbędne będzie zezwolenie burmistrza lub wójta na wycinkę drzew, również we wskazanym zakresie.

Osoba fizyczna, która uzyska zezwolenie na wycinkę drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie ponosi opłat. Podobnie jest w przypadku drzew, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie (młodszych niż 5-letnie, owocowych), drzew posadzonych lub wyrosłych po zakwalifikowaniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania