Kto jest uprawniony do prowadzenia dziennika budowy?

Do prowadzenia dziennika budowy zobowiązany jest kierownik budowy.

Wpisy w dzienniku budowy mogą zamieszczać: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych i osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy. Również, w ramach kontroli, wpisy mogą zamieszczać pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Wpisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, opatrzone datą i podpisem. Umieszcza się je wyłącznie po jednej stronie kart dziennika. Zazwyczaj w dzienniku znajdują się wpisy geodetów i kierownika budowy, który odnotowuje najważniejsze etapy budowy.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Wiele osób odkłada decyzję o remoncie z obawy nie tylko o koszty tego przedsięwzięcia, ale też czas jego trwania. Materiały schnące przez wiele godzin i przedłużające się prace wykończeniowe nierzadko zmuszają do spędzenia kolejnych dni poza domem czy mieszkaniem i pogłębiają frustrację spowodowaną niekomfortową sytuacją. A można wszystko zrobić w ciągu weekendu. Jak się przygotować i jak zralizować taki remont?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania