Kto jest uprawniony do prowadzenia dziennika budowy?

Do prowadzenia dziennika budowy zobowiązany jest kierownik budowy.

Wpisy w dzienniku budowy mogą zamieszczać: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych i osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy. Również, w ramach kontroli, wpisy mogą zamieszczać pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Wpisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, opatrzone datą i podpisem. Umieszcza się je wyłącznie po jednej stronie kart dziennika. Zazwyczaj w dzienniku znajdują się wpisy geodetów i kierownika budowy, który odnotowuje najważniejsze etapy budowy.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Długotrwałe lub bardzo intensywne opady deszczu mogą spowodować utrudnienia komunikacyjne na posesji. Najczęściej dają one o sobie znać w takich miejscach, w których teren nie został właściwie wyprofilowany. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest wykorzystanie do budowy nawierzchni ażurowych płyt z betonu, które nie tylko odprowadzają wodę do gruntu, ale stanowią także wsparcie dla ekosystemu.

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania