Kto jest uprawniony do prowadzenia dziennika budowy?

Do prowadzenia dziennika budowy zobowiązany jest kierownik budowy.

Wpisy w dzienniku budowy mogą zamieszczać: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych i osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy. Również, w ramach kontroli, wpisy mogą zamieszczać pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Wpisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, opatrzone datą i podpisem. Umieszcza się je wyłącznie po jednej stronie kart dziennika. Zazwyczaj w dzienniku znajdują się wpisy geodetów i kierownika budowy, który odnotowuje najważniejsze etapy budowy.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania