Jaką umowę podpisać z wykonawcami prac budowlanych?

Zazwyczaj na budowę stanu surowego i poszczególne roboty, które są związane z konstrukcją warto zawierać umowę o roboty budowlane.

Umowa o roboty budowlane pozwala na skontrolowanie tego, czy roboty wykonuje firma, z którą podpisana została umowę. Na podstawie takiej umowy wykonawca bez zgody inwestora nie może zatrudnić podwykonawców. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Najważniejsze jest to, czy w umowie o prace budowlane określono, jakie są obowiązki stron, terminy na dostarczenie dokumentacji i materiałów oraz wykonanie robót.

Jeśli chodzi o roboty wykończeniowe, to polecana jest umowa o dzieło. Jeżeli inwestor posiada projekt wykonawczy wnętrz lub instalacji, to kosztorys prac może sporządzić przyjmujący zamówienie. Nie będzie praktycznie mógł żądać podniesienia wynagrodzenia za dodatkowe prace - liczy się wykonane dzieło.

Problemy wynikające przy jego wykonaniu są w zasadzie po stronie przyjmującego zamówienie. Przy obu tych umowach, jeżeli drugą stroną umowy jest
przedsiębiorca, a inwestorem jest osobą fizyczna, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej wzmacniające pozycję inwestora w ewentualnym sporze.

Na drobne prace można zawierać umowę zlecenia, w takiej umowie wykonawca zobowiązany jest do starannego działania, ale nie odpowiada za wynik.

opr.: Redakcja

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania