Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
DOMPLAN
Powierzchnia użytkowa
117.40m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Jakie wymagania muszą spełniać ścieki odprowadzane z oczyszczalni przydomowych?

Odpowiada: Joanna Ryńska, dziennikarz branżowy

Wymagania te określone są w formie załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Środowiska i zależą od rodzaju odbiornika, do którego odprowadzane są ścieki.

Aktualny dokument to Rozporządzenie Ministra Środwiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca 2006 r.).

Wymogi dla ścieków oczyszczonych w oczyszczalni przydomowej różnią się zależnie od odbiornika ścieków:

  • wody leżące poza gruntem będącym własnością użytkownika;
  • grunt (ziemia)  lub urządzenia wodne w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego.


W pierwszym przypadku (wprowadzanie ścieków do wód) ścieki muszą spełniać wymagania stawiane oczyszczalniom o wielkości RLM do 2000, w drugim: oczyszczalniom o wielkości RLM od 2000 do 9999.

wskaźnik dopuszczalna wielkość
RLM do 2000 RLM od 2000 do 9999
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji 40 mgO2/l 25 mgO2/l  lub 70-90% redukcji zawartości
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową 150 mgO2/l 125 mgO2/l  lub 75% redukcji zawartości
zawiesiny ogólne
50 mg/l 35 mg/l  lub 90% redukcji zawartości
azot ogólny 30 mgN/l* 15 mgN/l*
fosfor ogólny 5 mgP/l* 2 mgP/l*

*wartość wymagana wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Warunki dodatkowe, jakie muszą spełniać ścieki odprowadzane z oczyszczalni przydomowych:

  • ilość ścieków, które mogą być odprowadzane z oczyszczalni: 5,0m3/dobę;
  • dla ścieków odprowadzanych do gruntu: BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
  • najwyższy poziom użytkowy wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5m pod dnem urządzeń odprowadzających ścieki do wód  lub pod 1,5-metrową warstwą gruntu pod miejscem wprowadzenia ścieków do gruntu.

Pozostałe pytania

Wykorzystując kamienie naturalne we wnętrzach, można zaaranżować ściany w niebanalny sposób. W przeciwieństwie do zwykłych rozwiązań takich jak malowanie, tapetowanie czy kafelkowanie materiały te są trwalsze i łatwiejsze w utrzymaniu. Mogą być wykorzystane zarówno jako część dekoracji ściennej, jak i na całej powierzchni. Czytaj więcej
Dachówki ceramiczne należą do najsolidniejszych i najtrwalszych materiałów do wykończenia dachu. Jednak podobnie jak inne rodzaje pokryć, wymagają prawidłowego wykonania poszczególnych detali, aby połać była odpowiednio zabezpieczona przed działaniem wiatru, deszczu czy mrozu. Czytaj więcej
Okna postrzegamy jako miejsce strat ciepła w domu, pamiętajmy jednak, że mogą być one również źródłem pasywnego ogrzewania słonecznego zimą, a ich rozmieszczenie jest kluczowe dla bilansu energetycznego budynku. Od południa dobrze sprawdzą się standardowe okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła Uw=1,3 W/(m²·K). Od północy, gdzie straty ciepła są większe, bardziej odpowiednie będą okna wyposażone w szybę superenergooszczędną dwukomorową, które mają współczynnik przenikania ciepła Uw=0,81 W/(m²·K). Czytaj więcej
Na wszystkie pytania związane z budową domu ekologicznego i energooszczędnego odpowiadają specjaliści z wiodących firm branży budowlanej.
Poradnik
Na wielkość ciągu kominowego oprócz parametrów samego komina, jego stanu technicznego, czystości oraz sposobu eksploatacji, największy wpływ ma przyroda - wszystko to, co do tej pory znajdowało się poza kontrolą człowieka, a zatem: siła wiatru i jego kierunki oddziaływania,... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej