Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Jakie wymagania muszą spełniać ścieki odprowadzane z oczyszczalni przydomowych?

Odpowiada: Joanna Ryńska, dziennikarz branżowy

Wymagania te określone są w formie załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Środowiska i zależą od rodzaju odbiornika, do którego odprowadzane są ścieki.

Aktualny dokument to Rozporządzenie Ministra Środwiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca 2006 r.).

Wymogi dla ścieków oczyszczonych w oczyszczalni przydomowej różnią się zależnie od odbiornika ścieków:

  • wody leżące poza gruntem będącym własnością użytkownika;
  • grunt (ziemia)  lub urządzenia wodne w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego.


W pierwszym przypadku (wprowadzanie ścieków do wód) ścieki muszą spełniać wymagania stawiane oczyszczalniom o wielkości RLM do 2000, w drugim: oczyszczalniom o wielkości RLM od 2000 do 9999.

wskaźnik dopuszczalna wielkość
RLM do 2000 RLM od 2000 do 9999
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji 40 mgO2/l 25 mgO2/l  lub 70-90% redukcji zawartości
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową 150 mgO2/l 125 mgO2/l  lub 75% redukcji zawartości
zawiesiny ogólne
50 mg/l 35 mg/l  lub 90% redukcji zawartości
azot ogólny 30 mgN/l* 15 mgN/l*
fosfor ogólny 5 mgP/l* 2 mgP/l*

*wartość wymagana wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Warunki dodatkowe, jakie muszą spełniać ścieki odprowadzane z oczyszczalni przydomowych:

  • ilość ścieków, które mogą być odprowadzane z oczyszczalni: 5,0m3/dobę;
  • dla ścieków odprowadzanych do gruntu: BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
  • najwyższy poziom użytkowy wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5m pod dnem urządzeń odprowadzających ścieki do wód  lub pod 1,5-metrową warstwą gruntu pod miejscem wprowadzenia ścieków do gruntu.

Pozostałe pytania

Koszty ogrzewania domu stanowią nawet 80% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domu. To tutaj powinniśmy szukać największych oszczędności. Jeszcze przed pełnią sezonu grzewczego warto sprawdzić, jak obniżyć koszty ogrzewania. Przedstawiamy doraźne i bardziej trwałe sposoby na niższe rachunki zimą. Czytaj więcej
Wiele osób odkłada decyzję o remoncie z obawy nie tylko o koszty tego przedsięwzięcia, ale też czas jego trwania. Materiały schnące przez wiele godzin i przedłużające się prace wykończeniowe nierzadko zmuszają do spędzenia kolejnych dni poza domem czy mieszkaniem i pogłębiają frustrację spowodowaną niekomfortową sytuacją. A można wszystko zrobić w ciągu weekendu. Jak się przygotować i jak zralizować taki remont? Czytaj więcej
Zima to nie przelewki. Szczególnie dla dachu, który stanowi główną barierę ochronną domu zarówno przed chłodem, jak i wilgocią. Podpowiadamy, jak przed nadejściem zimy zadbać o kompletne zabezpieczenie pokrycia od A do Z. Czytaj więcej
Na wszystkie pytania związane z budową domu ekologicznego i energooszczędnego odpowiadają specjaliści z wiodących firm branży budowlanej.
Poradnik
Na wielkość ciągu kominowego oprócz parametrów samego komina, jego stanu technicznego, czystości oraz sposobu eksploatacji, największy wpływ ma przyroda - wszystko to, co do tej pory znajdowało się poza kontrolą człowieka, a zatem: siła wiatru i jego kierunki oddziaływania,... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej