Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
DOMPLAN
Powierzchnia użytkowa
117.40m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Najczęstsze błędy wykonawcze instalacji kominowej

Odpowiada: Zbigniew Tałach - Stowarzyszenie "Kominy Polskie"

W kwestii błędów wykonawczych instalacji kominowych, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z prawem budowlanym kominy i instalacje kominowe są wyrobami budowlanymi.

Mówi o tym Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 93/04, tekst ze wszystkimi zmianami, a także Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 21.12.1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG).

W związku z tym, jak wszystkie wyroby budowlane, instalacje kominowe powinny spełniać wymagania podstawowe, do których zaliczyć należy:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska,
 • ochronę przed hałasem i drganiami,
 • oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Wady wykonawcze systemów kominowych powstają najczęściej na skutek nieprzestrzegania wymagań podstawowych przez wykonawców. Należy podkreślić, że wykonawcami kominów i systemów kominowych powinni być uprawnieni specjaliści z danej branży budowlanej. Jak wiadomo, kominy wykonywane są z różnych materiałów konstrukcyjnych począwszy od materiałów ceramicznych czy betonu, aż do stali stopowych, i wielu innych.

W najprostszy sposób błędy wykonawcze można podzielić na:

 • wady konstrukcyjne, w tym: przewężenie przewodów, uskoki, nieciągłość przewodu, wykonanie przewodów kominowych niezgodnie z dokumentacją,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego (brak wymaganej izolacji, stosowanie materiałów łatwopalnych);
 • niewłaściwe wymiary przewodu kominowego, odprowadzającego spaliny z określonego urządzenia grzewczego oraz stosowanie nieodpowiednich materiałów do rodzaju spalin (materiały nieodporne na zawilgocenie lub nieodporne na destruktywne działanie produktów spalania);
 • brak zapewnienia szczelności przewodów kominowych - wymagania norm zharmonizowanych określają, że przewód spalinowy powinien wykazywać szczelność;
 • w kominach służących do odprowadzania spalin z agregatów prądotwórczych lub kogeneracyjnych należy stosować odpowiednie tłumiki i izolacje w celu ograniczenia emisji hałasu i ciśnień akustycznych;
 • niewłaściwie dobrana średnica komina do obciążenia cieplnego urządzenia grzewczego na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe;
 • brak zachowania właściwej odległości komina od elementów konstrukcyjnych budynku wykonanych z materiałów palnych (krokwie, belki stropowe itd.) - minimalne wymiary podawane są w oznaczeniu na elementach kominowych.

Podstawowe wymagania określone w polskich normach

Materiały użyte do konstruowania obudowy kominów powinny być:

 • niepalne, posiadać odporność ogniową co najmniej 60 min.,
 • w przypadku przewodów spalinowych ich powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka i odporna na destrukcyjne działanie spalin,
 • komin winien posiadać określoną szczelność. Gazoprzepuszczalność dla kominów podciśnieniowych przy nadciśnieniu statycznym 40 Pa wewnątrz komina nie powinna przekroczyć wielkości 2,0 l s-1m-2 , a dla kominów nadciśnieniowych 0,006 l s-1m-2 przy nadciśnieniu 200 Pa,
 • wszystkie materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie sanitarnym, a także parametrów ciśnienia, temperatury, wilgotności i odporności ogniowej występujących w warunkach eksploatacji,
 • rozwiązania konstrukcyjne kominów powinny przeciwdziałać zawilgoceniu na ich całej długości,
 • przekrój przewodów dymowych i spalinowych powinien być dostosowany do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń grzewczych, na całej długości przewodów nie powinno występować ich zwężenie.

Precyzyjna odpowiedź na zadane pytanie może być udzielona w odniesieniu do określonego przypadku konstrukcyjnego budowy komina z określonego materiału i w ściśle określonym obiekcie budowlanym.

Pozostałe pytania

Wykorzystując kamienie naturalne we wnętrzach, można zaaranżować ściany w niebanalny sposób. W przeciwieństwie do zwykłych rozwiązań takich jak malowanie, tapetowanie czy kafelkowanie materiały te są trwalsze i łatwiejsze w utrzymaniu. Mogą być wykorzystane zarówno jako część dekoracji ściennej, jak i na całej powierzchni. Czytaj więcej
Dachówki ceramiczne należą do najsolidniejszych i najtrwalszych materiałów do wykończenia dachu. Jednak podobnie jak inne rodzaje pokryć, wymagają prawidłowego wykonania poszczególnych detali, aby połać była odpowiednio zabezpieczona przed działaniem wiatru, deszczu czy mrozu. Czytaj więcej
Okna postrzegamy jako miejsce strat ciepła w domu, pamiętajmy jednak, że mogą być one również źródłem pasywnego ogrzewania słonecznego zimą, a ich rozmieszczenie jest kluczowe dla bilansu energetycznego budynku. Od południa dobrze sprawdzą się standardowe okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła Uw=1,3 W/(m²·K). Od północy, gdzie straty ciepła są większe, bardziej odpowiednie będą okna wyposażone w szybę superenergooszczędną dwukomorową, które mają współczynnik przenikania ciepła Uw=0,81 W/(m²·K). Czytaj więcej
Na wszystkie pytania związane z budową domu ekologicznego i energooszczędnego odpowiadają specjaliści z wiodących firm branży budowlanej.
Poradnik
Na wielkość ciągu kominowego oprócz parametrów samego komina, jego stanu technicznego, czystości oraz sposobu eksploatacji, największy wpływ ma przyroda - wszystko to, co do tej pory znajdowało się poza kontrolą człowieka, a zatem: siła wiatru i jego kierunki oddziaływania,... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej