Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Najczęstsze błędy wykonawcze instalacji kominowej

Odpowiada: Zbigniew Tałach - Stowarzyszenie "Kominy Polskie"

W kwestii błędów wykonawczych instalacji kominowych, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z prawem budowlanym kominy i instalacje kominowe są wyrobami budowlanymi.

Mówi o tym Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 93/04, tekst ze wszystkimi zmianami, a także Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 21.12.1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG).

W związku z tym, jak wszystkie wyroby budowlane, instalacje kominowe powinny spełniać wymagania podstawowe, do których zaliczyć należy:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska,
 • ochronę przed hałasem i drganiami,
 • oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Wady wykonawcze systemów kominowych powstają najczęściej na skutek nieprzestrzegania wymagań podstawowych przez wykonawców. Należy podkreślić, że wykonawcami kominów i systemów kominowych powinni być uprawnieni specjaliści z danej branży budowlanej. Jak wiadomo, kominy wykonywane są z różnych materiałów konstrukcyjnych począwszy od materiałów ceramicznych czy betonu, aż do stali stopowych, i wielu innych.

W najprostszy sposób błędy wykonawcze można podzielić na:

 • wady konstrukcyjne, w tym: przewężenie przewodów, uskoki, nieciągłość przewodu, wykonanie przewodów kominowych niezgodnie z dokumentacją,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego (brak wymaganej izolacji, stosowanie materiałów łatwopalnych);
 • niewłaściwe wymiary przewodu kominowego, odprowadzającego spaliny z określonego urządzenia grzewczego oraz stosowanie nieodpowiednich materiałów do rodzaju spalin (materiały nieodporne na zawilgocenie lub nieodporne na destruktywne działanie produktów spalania);
 • brak zapewnienia szczelności przewodów kominowych - wymagania norm zharmonizowanych określają, że przewód spalinowy powinien wykazywać szczelność;
 • w kominach służących do odprowadzania spalin z agregatów prądotwórczych lub kogeneracyjnych należy stosować odpowiednie tłumiki i izolacje w celu ograniczenia emisji hałasu i ciśnień akustycznych;
 • niewłaściwie dobrana średnica komina do obciążenia cieplnego urządzenia grzewczego na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe;
 • brak zachowania właściwej odległości komina od elementów konstrukcyjnych budynku wykonanych z materiałów palnych (krokwie, belki stropowe itd.) - minimalne wymiary podawane są w oznaczeniu na elementach kominowych.

Podstawowe wymagania określone w polskich normach

Materiały użyte do konstruowania obudowy kominów powinny być:

 • niepalne, posiadać odporność ogniową co najmniej 60 min.,
 • w przypadku przewodów spalinowych ich powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka i odporna na destrukcyjne działanie spalin,
 • komin winien posiadać określoną szczelność. Gazoprzepuszczalność dla kominów podciśnieniowych przy nadciśnieniu statycznym 40 Pa wewnątrz komina nie powinna przekroczyć wielkości 2,0 l s-1m-2 , a dla kominów nadciśnieniowych 0,006 l s-1m-2 przy nadciśnieniu 200 Pa,
 • wszystkie materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie sanitarnym, a także parametrów ciśnienia, temperatury, wilgotności i odporności ogniowej występujących w warunkach eksploatacji,
 • rozwiązania konstrukcyjne kominów powinny przeciwdziałać zawilgoceniu na ich całej długości,
 • przekrój przewodów dymowych i spalinowych powinien być dostosowany do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń grzewczych, na całej długości przewodów nie powinno występować ich zwężenie.

Precyzyjna odpowiedź na zadane pytanie może być udzielona w odniesieniu do określonego przypadku konstrukcyjnego budowy komina z określonego materiału i w ściśle określonym obiekcie budowlanym.

Pozostałe pytania

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić? Czytaj więcej
Wiosna to najlepszy czas na gruntowne sprzątanie naszej posesji. Wczesne działania porządkowe przy budynku i w ogrodzie, przełożą się na efekt i spokój przez resztę roku. Przed nami oględziny rynien i ścian, oczyszczanie nawierzchni oraz pielęgnacja zieleni. Od czego zacząć? Czytaj więcej
Wybór i zastosowanie odpowiedniej zaprawy są niezwykle istotne dla trwałości ściany, ale także ze względu na inne jej właściwości, jak chociażby izolacyjność akustyczną. Ważna jest również jakość wykonawstwa przy kładzeniu zaprawy, która powinna być rozprowadzona równomiernie, tak aby ściśle przylegać do łączonych elementów.  W przypadku elementów silikatowych wybór odpowiedniej zaprawy zależy od założeń projektowych. Czytaj więcej
Na wszystkie pytania związane z budową domu ekologicznego i energooszczędnego odpowiadają specjaliści z wiodących firm branży budowlanej.
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej