Ekologiczne rolnictwo to ekologiczny dom

Koncepcji zrównoważonego rozwoju przyświeca naczelna zasada harmonijnego współistnienia szeroko pojętego rozwoju ekonomiczno-społeczno-socjalnego oraz utrzymania środowiska naturalnego na niezmienionym poziomie. Chodzi zatem o to, aby działalność człowieka nie wpływała degradująco na zasoby naturalne, a jednocześnie by mógł następować systematyczny rozwój ekonomiczno-społeczny.

Prowadzenie dochodowej produkcji rolnej może odbywać się z poszanowaniem zasobów naturalnych ziemi. W tym celu stosuje się nowoczesne, bezpieczne środki ochrony roślin. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w rolnictwie stanowi kwintesencję współczesnego gospodarstwa, które równoprawnie traktuje optymalizację zysków i ochronę środowiska.

Rolnictwo jest szczególną gałęzią gospodarki, ponieważ ma największy kontakt z zasobami fauny i flory. Dlatego właśnie w tym zakresie istotne jest zastosowanie takich technologii, narzędzi i rozwiązań, które w procesie produkcyjnym będą możliwe w najmniej inwazyjny sposób oddziaływać na otaczające nas środowisko.

Biotechnologia a zrównoważony rozwój w rolnictwie

Biotechnologia jest dziedziną nauki wykorzystującą w produkcji na szeroką skalę naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Może ona mieć ogromny wpływ na sytuację demograficzną w skali globalnej. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych dynamiczny przyrost naturalny na świecie stawia wobec producentów żywności duże wymagania. Do 2030 roku jej produkcja powinna wykazać 50-procentowy wzrost, aby zaspokoić zapotrzebowanie populacji.

Wsparcie rolnictwa o odmiany odporne na zmienne temperatury, susze, a także chwasty lub szkodniki może w znacznym stopniu przyczyniać się do eliminowania z produkcji rolnej szkodliwych dla środowiska naturalnego nawozów sztucznych. Dodatkowo warto wspomnieć, że postęp technologiczny umożliwia, tak jak ma to miejsce w przypadku działań podejmowanych np. przez BASF, wzrost wydajności upraw przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału użytków rolnych.

Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym

Wzbogacanie rolnictwa następuje na wielu płaszczyznach. Producenci ograniczają koszty produkcji poprzez mniejsze nakłady na środki ochrony roślin, zyskują większe dochody z racji obfitszych plonów, a jednocześnie środowisko naturalne jest wolne od negatywnych skutków działalności człowieka.

Wbrew obiegowej opinii biotechnologia ma korzystny wpływ na środowisko naturalne. Nowe odmiany roślin uprawnych nie wymagają tak intensywnego nawożenia. Po wprowadzeniu do produkcji masowej odmian uzyskanych w wyniku badań biotechnologicznych w ciągu 14 lat wykorzystanie pestycydów spadło o niemal 9%, co w praktyce oznacza zużycie niemal 400 kg mniej szkodliwych dla środowiska nawozów.

Co ważne, w tym samym okresie nie odnotowano żadnego negatywnego wpływu spożywanej żywności uzyskanej z upraw modyfikowanych na zdrowie człowieka.
Ekologiczne rolnictwo może z powodzeniem korzystać ze zdobyczy biotechnologii. Z jednej strony nauka działa w oparciu o naturalne procesy, z drugiej natomiast ulepsza je w sposób, który sprzyja ochronie naturalnych zasobów środowiska, wspomaga rozwój produkcji rolnej i, co najważniejsze, zaspokaja dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości żywność.

EKO gospodarstwa rolne w Polsce na tle Europy

W Polsce w latach 2004-2015 odnotowano niezwykle dynamiczny wzrost liczby gospodarstw specjalizujących się w produkcji ekologicznej. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2004 roku w naszym kraju zarejestrowanych było 3 760 gospodarstw wytwarzających zdrowe produkty. Tymczasem 11 lat później podmiotów takich było już 22 991. Najwięcej producentów ekologicznej żywności można znaleźć w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz podlaskim.
Uprawy ekologiczne stanowią obecnie nieco ponad 3% wszystkich powierzchni użytkowych.

Naturalną konsekwencją wzrostu liczby ekologicznych gospodarstw było niemal dziesięciokrotne zwiększenie liczby przetwórni. O ile w 2004 roku było ich na terenie kraju zaledwie 55, o tyle w 2015 aż 540. Okazuje się, że jeśli chodzi o produkcję ekologiczną, to Polska na tle Europy znajduje się w ścisłej czołówce. Liderem są Włochy z liczbą ekologicznych gospodarstw na poziomie 43 852, a na drugim miejscu plasuje się Hiszpania (30 462). Dla porównania: we Francji zarejestrowanych jest 24 425 ekologicznych gospodarstw rolnych, w Grecji i Niemczech - nieco ponad 23 tys., a w Austrii 21.

Współczesne zdobycze nauki mogą przynieść wielowymiarowe korzyści w produkcji rolnej. Nie tylko dają rozwiązania sprzyjające zwiększeniu produkcji żywności, ale też wprowadzają nowe odmiany, które ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na środki ochrony roślin oraz nawozy są bardziej przyjazne ochronie środowiska niż tradycyjne.

źródło i zdjęcie: BASF