Co jest najważniejsze dla energooszczędności domu?

Dla energooszczędności domu najważniejsze są kwestie związane z przegrodami zewnętrznymi, mostkami termicznymi oraz izolacyjnością cieplną.

Przegrody zewnętrzne (ściany, dach, podłoga na gruncie) w domu energooszczędnym muszą mieć jak najmniejszą powierzchnię w stosunku do kubatury. Bryła budynku powinna być więc prosta i zwarta. Liczne załamania ścian, wykusze, lukarny itp. nie tylko znacznie zwiększają powierzchnię przegród zewnętrznych, ale są także źródłem geometrycznych mostków cieplnych.

Ściany, podłogi i dach muszą mieć wysoką izolacyjność cieplną. Rodzaj materiału termoizolacyjnego to sprawa drugorzędna, ważne jednak, by "pracował"
w warunkach przewidzianych przez producenta - nie może być np. zawilgocony (traci wówczas swoje właściwości);

Mostki termiczne trzeba w miarę możliwości wyeliminować. Powodowane przez nie straty ciepła będą w domu energooszczędnym bardziej odczuwalne
w ogólnym bilansie energii niż w stosunkowo słabo ocieplonym domu standardowym.

opr.: Redakcja