Projekt nowych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych

Projekt nowych stawek opłat za środowisko na przyszły rok przewiduje zrównanie stawek za składowanie odpadów komunalnych oraz tych, które wcześniej poddano segregacji.

W poprzednich latach różnicowano stawki opłat według rodzajów odpadów dla poszczególnych kodów odpadów. Metoda ta była stosowana do tej pory przez kilkanaście kolejnych lat. Obowiązywały zatem różne stawki opłat za składowanie odpadów dla klasyfikowanych pod różnymi kodami (klasyfikacja następuje ze względu na źródło powstawania odpadów) odpadów o podobnym składzie i właściwościach, co powodowało możliwość przeklasyfikowywania odpadów na inne kody, dla których stawka opłat była niższa.

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia zaproponowano pogrupowanie rodzajów odpadów w większe zbiory i wprowadzenie 4 stawek opłat za składowanie odpadów, kierując się uproszczeniem systemu naliczania opłat za składowanie odpadów oraz koniecznością stworzenia podmiotom korzystniejszych finansowo warunków do budowy i eksploatacji instalacji do zagospodarowania odpadów w inny sposób niż przez składowanie odpadów.

Dla odpadów opakowaniowych, odpadów komunalnych, odpadów z mechanicznej obróbki odpadów (określone w katalogu odpadów w podgrupie 19 12) oraz odpadów niebezpiecznych, zaproponowano najwyższą stawkę - 120 zł . Zasadnym wydaje się ujednolicenie stawki dla odpadów komunalnych oraz odpadów z mechanicznej obróbki odpadów, ze względu na fakt powszechnie stosowanego przeklasyfikowania odpadów z grupy 20 na 19 (bez faktycznego przetworzenia odpadów), w celu obniżenia kosztów za składowanie. Z powyższych względów dla wyeliminowania przedmiotowych nieprawidłowości stawki dla tych odpadów muszą być identyczne.

źródło: Ministerstwo Środowiska
zdjęcie: www.mojeopinie.pl

Dodano: 2010-09-06
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej