Usługi komunalne, a gminne praktyki niezgodne z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Krakowa nałożył kary pieniężne na dwie gminy, które wykorzystywały swoją pozycję na rynku usług komunalnych.

Urząd uznał, że gmina Tryńcza faworyzowała Komunalny Zakład Budżetowy przy dokonywaniu przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy, którzy skorzystali z usług komunalnych gminnego zakładu nie musieli ponosić opłaty za wydanie dokumentów technicznych w przeciwieństwie do tych, którzy wybrali innego wykonawcę i byli obciążeni dodatkowymi kosztami w wysokości 1000 zł.

Praktyki stosowane przez gminę utrudniły konkurencję na tym rynku. Prezes UOKiK uznała, że gmina Tryńcza nadużyła swojej pozycji i nałożyła na nią karę w łącznej wysokości 86 468 zł. Gmina już zaniechała stosowania większości kwestionowanych działań.

Podobnych naruszeń dopuściła się gmina Jabłonka na rynku oczyszczania ścieków. Mieszkańcy, którzy dostarczali ścieki do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi, byli zobowiązani do uiszczania takich samych opłat, jak osoby korzystające z kanalizacji. Cena ta obejmowała zarówno doprowadzenie ścieków siecią kanalizacyjną, jak i ich oczyszczenie.

Nie zróżnicowano opłat w zależności od sposobu dostarczenia ścieków. UOKiK zakwestionował również warunki przyłączenia do kanalizacji. Możliwość podłączenia nieruchomości do sieci uzależniono od wpłaty 1850 zł, ponadto na mieszkańców nałożono obowiązek wykonania na własny koszt części robót.

UOKiK nałożył na gminę karę w łącznej wysokości 152 850 zł oraz nakazał zaprzestanie stosowania niezgodnych z prawem praktykw zakresie usług komunalnych.

Decyzje nie są ostateczne, podmiotom przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: PAP
zdjęcie: www.parp.gov.pl

Dodano: 2010-09-27
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej