Święto Drzewa 2010

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Sadzenie drzew jest najprostszym - i może być najpowszechniejszym - sposobem zapobiegania zmianom klimatu.

Sadzenie drzew aktywizuje różnorodne społeczności do działań społecznikowskich, artystycznych i intelektualnych na rzecz edukacji o potrzebie poszanowania wszelkich istniejących skupisk leśnych i parkowych, oraz o wynikających z nich korzyściach, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniem skutków globalnego ocieplenia.

O programie Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe, które inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazania sadzonek zgłaszającym się uczestnikom programu Święta Drzewa. Nadleśnictwa podejmują współpracę z placówkami oświatowymi i często koordynują lokalne działania na swoim terenie. Lasy Państwowe służą pomocą swoich specjalistów - leśników, w zakresie edukacji ekologicznej.

Drzewo - symbol życia, wzrostu, trwałości i szczęścia - wciąż przekonuje do siebie coraz to nowych zwolenników. Dzięki programowi Klubu Gaja już od siedmiu lat grono tego święta jest coraz bogatsze. Niektórzy uczestniczą w programie wytrwale, z nieustającym entuzjazmem, który pozwala na angażowanie kolejnych partnerów.

Kampania Miliarda Drzew

Program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) - ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą zmiany klimatyczne. Kolejnym wyzwaniem Kampanii Miliarda Drzew na rok 2010 jest posadzenie 12 miliardów drzew. Wszystkie posadzone drzewa w ramach programu Święto Drzewa wpisane są do bazy Kampanii Miliarda Drzew.

W 7. edycji Święta Drzewa w 2009 r. wspólnie posadzono ponad 78 600 drzew, zebrano 377 ton makulatury, a w programie uczestniczyło ponad 42 600 osób.

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Święto Drzewa jest inspiracją dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi.

Drzewa i klimat

Aktywność człowieka w zatrważającym tempie zmienia środowisko naturalne i wpływa na  procesy globalnych zmian klimatycznych, które coraz częściej przejawiają się rosnącą falą upałów suszami, huraganami, ulewami i powodziami. Stężenie dwutlenku węgla CO2 - najważniejszego gazu cieplarnianego rośnie nieprzerwanie od czasów rewolucji przemysłowej. Pod koniec obecnego wieku średnia temperatura powietrza wzrośnie prawdopodobnie od 1,4 do 5,8°C.

Działania zapobiegające zmianie klimatu wymagają współpracy rządów, sektora, prywatnego i społecznego. Aby wdrożyć nowe działania klimatyczne i pakiety związane z odnawialnymi źródłami energii mówi się o około 90 miliardach euro w UE, co stanowi ok. 0,6% rocznego PKB UE. Stawros Dimas, komisarz unijny, stwierdził, że stawka nigdy dotąd nie była tak wysoka. Globalne ocieplenie postępuje w takim tempie, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że to najprawdopodobniej nasza ostatnia szansa. W ciągu najbliższych dziesięcioleci musimy zapobiec osiągnięciu przez zmiany klimatyczne poziomu niszczącego, zagrażającego życiu milionów ludzi stanowiącego znaczące obciążenie dla gospodarki.

Stoją przed nami priorytetowe zadania, takie jak spowolnienie i ostateczne odwrócenie procesu wylesienia, gdyż jest on odpowiedzialny za ok. 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych (GC) - więcej niż wszystkie formy transportu, które stanowią ok. 14% globalnych emisji. Aby ograniczyć wzrost temperatury o 2°C powyżej temperatury z czasów przedindustrialnych, oznacza to konieczność zmniejszenia emisji globalnych  gazów cieplarnianych  do 2050 r. o co najmniej 50% w stosunku do  poziomu z 1990 r.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za przyszłość planety, bo wszyscy odpowiadamy za swoje życie i za przyszłe pokolenia. Nadszedł czas działania. Szybkiego i zdecydowanego. Zapraszamy do wspólnej pracy dla Ziemi.

Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają CO2 i zawierają, jak się ocenia, o 50% więcej węgla niż atmosfera.

Jak włączyć się w Święto Drzewa?

Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października, ale także całoroczny program edukacji ekologicznej obejmujący m.in. takie działania, jak:

 • zakładanie przyszkolnych ogrodów i parków,
 • oznaczanie drzew pomnikowych,
 • poszukiwanie drzew świadków historii,
 • zbieranie nasion drzew,
 • zbieranie makulatury,
 • przeprowadzenie lekcji tematycznych,
 • wycieczki i zajęcia w terenie,
 • przedstawienia i happeningi,
 • konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie,
 • nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi,
 • sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie

źródło: Klub Gaja

Dodano: 2010-10-08
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej