Eko Szczawnica liderem w wykorzystaniu energii słonecznej

Eko SzczawnicaSzczawnica jest pierwszym w Polsce pomysłodawcą projektu instalowania kolektorów słonecznych na dużą skalę. Od stycznia do sierpnia br. na 370 budynkach w Szczawnicy zostały zainstalowane łącznie 1 574 kolektory słoneczne do podgrzewania wody.

Realizacja przedsięwzięcia wartego ponad 8,4 mln zł była możliwa dzięki pozyskanej przez władze samorządowe dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4,2 mln zł oraz dzięki pożyczce na kwotę 3,5 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczawnica jest gminą uzdrowiskową, dlatego w zakresie ochrony środowiska ciążą na niej szczególne obowiązki. Przede wszystkim musi spełniać określone normy z zakresu ochrony powietrza, wody i gleby. Normy te dla obszarów uzdrowiskowych są zaostrzone, podaje Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy "EKO Szczawnica", społeczny partner projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych".

W 2007 roku władze samorządowe Szczawnicy zachęcone interesującymi programami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego zdecydowały się podjąć unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie dotyczące zamontowania około 2 tysięcy kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców na terenie Szczawnicy.

Podobny pomysł zrodził się w kilku powiatach województwa Małopolskiego, które jednak obrały drogę skorzystania w tym zakresie ze środków unijnych. Niestety wkrótce okazało się, że środki unijne na to bardzo interesujące wszystkich przedsięwzięcie ekologiczne są nie do pozyskania przez powiaty i gminy. Szczawnica wybrała inną drogę i postanowiła skorzystać z własnego pomysłu, w ramach którego zdecydowała sięgnąć nie po środki unijne a po środki krajowe. Przedsięwzięcie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem społeczeństwa Szczawnicy, a do założonego celu organizacji tego przedsięwzięcia Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy "EKO Szczawnica" przystąpiło ponad 400 osób, wyjaśnia dalej EKO Szczawnica.

Projekt "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych" objął zakup i montaż kompletnych systemów solarnych złożonych z ok. 1574 szt. kolektorów o łącznej powierzchni absorpcji ok. 3600m2 i mocy ok. 2700kw.

Całość przedsięwzięcia zamyka się kwota 8,4 mln zł. Nie ma co ukrywać że jest to olbrzymi sukces władz samorządowych Szczawnicy które nie ustały w swoich staraniach o pozyskanie tych środków w sytuacji kiedy wydawało się ze nie ma już na nie szans. Jednak cierpliwość została nagrodzona i w chwili obecnej mieszkańcy Szczawnicy cieszą się posiadaniem instalacji solarnych a inne gminy chcą pójść tym śladem i skorzystać z rozwiązania które wymyśliła Szczawnica, podkreśla stowarzyszenie.

Podstawową korzyścią, jaką niesie ze sobą realizacja programu, jest ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza, co jest bardzo ważne dla miasta uzdrowiskowego, jakim jest Szczawnica. Mieszkańcy skorzystają też na niższych rachunkach za energię wykorzystywaną do ogrzewania wody.
W lipcu 2009 r. gmina ogłosiła przetarg na dostawę i montaż płaskich kolektorów słonecznych o ściśle określonych parametrach technicznych i posiadających certyfikat potwierdzający deklarowaną sprawność oraz oczekiwany efekt ekologiczny. Dzięki wielkości zamówienia udało się zejść do atrakcyjnej ceny wynoszącej około 3,5 tys. zł za kolektor płaski o powierzchni 2,4 m2.

Instalację kolektorów słonecznych na budynkach w Szczawnicy rozpoczęto w styczniu 2010 r., a zakończono planowo dokładnie 9 sierpnia, do końca roku potrwa jeszcze rozliczanie finansowe projektu. Obecnie w Szczawnicy ze słońca pochodzi ok. 3 353,4 kW energii. Energia słoneczna to jedyne możliwe do wykorzystania odnawialne źródło energii na terenie gminy.

Uwarunkowania prawne, geograficzne i geologiczne określone m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w strefie ochrony konserwatorskiej w obszarach Natura 2000 oraz Parkach Narodowych, które obejmują ok. 97% powierzchni Miasta i Gminy wykluczają korzystanie z innych rodzajów źródeł energii odnawialnej, wyjaśnia Stowarzyszenie EKO Szczawnica.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy "EKO Szczawnica" nie skończyło swojej działalności na projekcie zamontowania kolektorów słonecznych. Od chwili powstania organizuje spotkania dla mieszkańców oraz dla członków stowarzyszenia gdzie realizowane są punkty statutowe mające na celu wdrożenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy. Zamierza w najbliższym czasie wprowadzić także takie działania w szkołach poprzez organizację konkursów, szkoleń oraz seminariów o tematyce ekologicznej.

Stowarzyszenie "EKO Szczawnica" zgłosiło również swój udział w Polskiej Lidze OZE, zajmującej się promowaniem wykorzystywania energii odnawialnej na terenie Polski i Europy. W konkursie współzawodniczy blisko 30 miast i gmin. Szczawnica jest liderem w kategorii wykorzystania energii słonecznej.

Chcemy, aby Szczawnica była znana w Europie jako gmina ekologiczna, czysta i stale obniżająca zanieczyszczenie środowiska, podkreśla Stowarzyszenie EKO Szczawnica.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.szczawnica.pl

Dodano: 2010-10-15
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej