0,1 proc. przychodów firmy na edukację ekologiczną

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na edukacyjne kampanie ekologiczne oraz informacje o tym, jak takie akcje były przeprowadzane - tego rodzaju dane będą musieli podawać marszałkowie województw właściwemu wojewodzie oraz ministrowi środowiska.

Wynika to z przygotowanego przez resort środowiska projektu  rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków, które zostały na ten cel przekazane.

Ekologiczne akcje edukacyjne

Zgodnie z projektem marszałkowie zaznaczą na odpowiednich formularzach, czy w ramach społecznych kampanii edukacyjnych rozdawali ulotki, czy np. emitowali w mediach spoty edukacyjne lub organizowali konferencje. Jeżeli były rozwieszane plakaty, rozdawane broszury informacyjne czy organizowane konkursy w ramach takich akcji, to także trzeba to zaznaczyć. Ponadto należy opisać prowadzone kampanie.

Wykorzystanie środków finansowych na edukację ekologiczną

Informowanie o kampaniach edukacyjnych i sposobach ich przeprowadzania ma pozwolić m.in. na ocenę skali i zasięgu takich akcji oraz ich skuteczności. Z uwagi na to, że marszałkowie mają otrzymywać dotacje celowe na edukację ekologiczną, to zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach będą oni do 15 marca każdego roku informować właściwych wojewodów i ministra środowiska o środkach wykorzystanych na te cele. Jeżeli nie wykorzystają środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, to muszą je przekazać na rachunek dochodów budżetu państwa. Przepisy dotyczące obowiązków składania przez marszałków sprawozdań wejdą w życie dopiero w 2012 roku.

Obowiązek koedukacji mają także przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek baterie i akumulatory. Muszą oni przeznaczać 0,1 proc. swoich przychodów na finansowanie społecznych kampanii edukacyjnych. Firmy same mogą organizować ekologiczne kampanie edukacyjne lub odpowiednią kwotę wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego.

Selektywna zbiórka baterii i akumulatorów

Ustawa określa, że kampaniami edukacyjnymi są wszelkie działania mające na celu podnoszenie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z takimi odpadami, jak zużyte baterie i akumulatory. Mają one także wspomóc ich selektywną zbiórkę. Kampanie takie powinny zawierać informacje o możliwym wpływie substancji użytych w bateriach na środowisko i zdrowie ludzi oraz o dostępnych sposobach pozbycia się ich.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna
zdjęcie: www.futureblog.pl

Dodano: 2010-10-27
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej