Gminy przejmą gospodarkę odpadami

Rząd przyjął założenia do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecnie właściciele nieruchomości sami podpisują z firmami umowę na odbieranie odpadów z ich posesji. Zgodnie z nowymi założeniami, przejęcie przez gminy własności odpadów nie będzie jednak obligatoryjne - wybór modelu gospodarki odpadami należy do gminy.

Rząd rozpatrywał trzy warianty gospodarki odpadami w gminach i wybrał, w jego ocenie najlepszy - przejęcie własności odpadów przez samorząd. Dwa pozostałe - pozostawienie obecnego systemu, gdy właściciele nieruchomości sami podpisują umowy z firmami wywożącymi odpady i mieszany - dający wybór gminom, czy pozostawiają obecny system czy też przejmują odpady od właścicieli, nie znalazły poparcia.

Mieszany system spowodowałby, że te gminy, które nie przejęłyby własności odpadów, nie wykorzystałyby całej infrastruktury i instalacji, które powstaną. Jak można skorzystać z systemu zbudowanego przez gminę, jeśli gmina nie ma możliwości wymuszenia na przedsiębiorcy, który odbiera śmieci od właścicieli nieruchomości, żeby śmieci trafiły właśnie do tej sortowni, którą zbudowała gmina? Ten system gospodarki odpadami byłby ustanowiony, ale by nie działał, uważa Kraszewski.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd, gmina która przejmie własność nad odpadami, będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Uwzględni ona koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów. Gminy w przetargu będą wyłaniać firmy, które odbiorą odpady od właścicieli. Samorządy gmin stworzą regiony gospodarki odpadami komunalnymi i będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

W przypadku gmin, które nie przejmą od właścicieli nieruchomości obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, będą obowiązywały dotychczasowe zasady dotyczące odbioru odpadów od właścicieli. Gmina w tym przypadku będzie wymagała od przedsiębiorców rozliczeń poziomu odzysku i recyklingu odpadów oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji.

Gminy, przedsiębiorcy odbierający odpady i marszałkowie województw będą składali sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

W ocenie rządu, wprowadzenie nowych przepisów umożliwi uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Nowe regulacje pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów (np. wyrzucanie śmieci do lasów) - zakłada rząd.

Zmiany mają dostosować polskie prawo do norm unijnych - nakładających na kraje członkowskie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych na składowiska.

źródło: PAP
zdjęcie: www.logismarket.pl

Dodano: 2010-10-21
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej