Wyroby azbestowe będą wykorzystywane do końca 2032 r.

26 stycznia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Głównym celem przyjęcia ww. rozporządzenia jest konieczność uregulowania sposobu postępowania z rurami azbestowo-cementowymi oraz z drogami utwardzonymi odpadami azbestowymi. Dopuszczono możliwość wykorzystywania wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 r., pod warunkiem, że przy ich wykorzystywaniu uwzględnia się wyniki przeprowadzonych kontroli oraz wykorzystuje się je w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Przyjęto, że do końca 2032 r. instalacje lub urządzenia zawierające azbest należy wymienić na bezazbestowe lub usunąć z nich wyroby zawierające azbest. Wprowadzono obowiązek sporządzania corocznego planu kontroli jakości powietrza, obejmujący stężenia pyłów zawierających azbest. Przyjęto także, że dalsze wykorzystanie instalacji lub urządzenia zawierającego azbest jest niedopuszczalne w wypadku, przekroczonego najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy.

Wymagania techniczne w zakresie oczyszczania pomieszczeń, w których znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, określa, sporządzany na koszt wykorzystującego instalację lub urządzenie, projekt techniczny usuwania lub wymiany wyrobów zawierających azbest wraz z harmonogramem prac. Uwzględniają one w szczególności wykonanie pomiarów stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy.

Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu, wykorzystuje się bez ograniczeń czasowych. Dopuszczono także pozostawienie w ziemi rur azbestowo-cementowych w przypadku, gdy ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych (w szczególności gdy rury te położone są poniżej użytkowanych instalacji).

źródło: www.abc.com.pl
zdjęcie: www.vip.maxifon.pl

Dodano: 2011-01-25
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej