Rozporządzenie o "zielonych inwestycjach" przyjęte przez rząd

Rząd określił rodzaje programów i projektów, które należą do "zielonych inwestycji" finansowanych ze sprzedaży przyznanych Polsce jednostek emisji CO2.

Środki będą przeznaczone m.in. na odnawialne źródła energii i ich promocję, na poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki i zapotrzebowania na energię i czyste technologie węglowe.

Realizacja programów i projektów przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz zmniejszy obciążenie gospodarstw domowych kosztami energii.

Przyjęte przez rząd rozporządzenie pozwoli finansować programy poprawy efektywności energetycznej, m.in. budowę lub przebudowę systemów ciepłowniczych, modernizację systemów oświetlenia, modernizację produkcji i technologii na energooszczędne.

Dotowane będą też projekty poprawy efektywności wykorzystania węgla, m.in. budowa lub przebudowa instalacji spalania i instalacji ochrony powietrza. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży emisji CO2 finansowane będą również projekty zamiany paliwa na niskoemisyjne w transporcie i poza nim oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Pozwoli to budować lub modernizować elektrociepłownie lub ciepłownie opalane biomasą, przebudować sieci energetyczne dla przyłączenia do niej OZE, budować lub modernizować elektrownie wodne i wiatrowe, elektrociepłownie lub ciepłownie wykorzystujące energię geotermalną czy upowszechniać pompy ciepła.

Wspierane będzie odzyskiwanie metanu i wykorzystywanie go w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej i do produkcji energii.

"Zielone inwestycje" obejmą rolnictwo ekologiczne, a także prace badawczo-rozwojowe dotyczące OZE, efektywności energetycznej, nowych technologii biogazowych, bezpieczeństwa podziemnego składowania CO2, technologii zgazowania węgla, upraw roślin energetycznych, czy zasobów wód termalnych. Program dotacji obejmie także szkolenia dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz programy i kampanie społeczne nt. "zielonych inwestycji".

Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym do 2020 r. emisja gazów cieplarnianych powinna się zmniejszyć o 20 proc. Programy i projekty, do których odnosi się rozporządzenie, mają doprowadzić do zrealizowania przez Polskę części zobowiązań związanych z pakietem.

źródło: PAP
zdjęcie: www.europarl.europa.eu

Dodano: 2009-10-21
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej