Wycofywanie żarowych źródeł światła z rynku UE

Polacy rzadko stosują energooszczędne świetlówki. W gospodarstwach domowych stanowią one zaledwie 2,5% źródeł światła, co jest jednym z najniższych wskaźników w UE.

18 marca 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji Europejskiej (Commission Regulation (EC) No 244/2009) dotyczące niekierunkowych źródeł światła stosowanych w gospodarstwach domowych, wprowadzające nowe regulacje w zakresie wprowadzanych na rynek źródeł światła. Rozpoczął się w ten sposób proces stopniowego wycofywania z rynku UE nieenergooszczędnych źródeł światła.

Realizowane jest w ten sposób postanowienie UE dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej i przeciwdziałaniu ocieplaniu się klimatu. Przewiduje się, że wprowadzenie do powszechnego użycia energooszczędnych źródeł światła spowoduje ograniczenie całkowitego zużycia energii na potrzeby gospodarstw domowych o 10?15%.

Rozporządzenie ma zastosowanie tylko do niekierunkowych źródeł światła, tzn. źródeł emitujących światło jednakowo we wszystkich kierunkach. Nie obejmuje źródeł światła kierunkowych emitujących strumień skupiony, takich jak np. żarówki reflektorowe, w których światło jest kierowane przez reflektor w danym kierunku. Kierunkowe źródła światła zostaną objęte innym rozporządzeniem UE, które zostanie zatwierdzone najprawdopodobniej w 2010 r.

Źródła światła przeznaczone dla gospodarstw domowych krajów UE zgodnie z Dyrektywą 1998/11/EC muszą być zaopatrzone w etykiety energetyczne (Energy Label). Etykieta, znajdująca się na opakowaniu, pokazuje sprawność energetyczną źródeł światła stosowanych w gospodarstwach domowych w podziale na siedem klas, oznaczonych literami od A do G.

"A? oznacza "bardzo wysoką sprawność?, zaś "G? - "najmniejszą sprawność?. Określanie klasy sprawności energetycznej następuje na podstawie zmierzonych wartości strumienia świetlnego i mocy źródła światła. Stosowanie etykiet określa rozporządzenie Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 825).

Najbardziej energooszczędnymi źródłami światła dla gospodarstw domowych są świetlówki kompaktowe i liniowe (klasa A i B). Najmniejszą sprawność mają żarówki, które mieszczą się przeważnie w klasie E.

Wprowadzane zmiany mają na celu ograniczenie zużycia energii w gospodarstwach domowych poprzez wyeliminowanie nieefektywnych źródeł światła. Działają na korzyść użytkowników sprzętu oświetleniowego. W istniejących obecnie oprawach oświetleniowych będzie można stosować bez przeszkód świetlówki lub odpowiednie żarówki halogenowe i żarówki LED-owe jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Posiadają one te same trzonki, więc bez trudu dadzą się wkręcić w istniejące oprawy. Część z nich swoim wyglądem i rozmiarami przypomina tradycyjną żarówkę

Przy wyborze świetlówki kompaktowej należy zwrócić uwagę na jej barwę. Można wybrać, w zależności od upodobań, świetlówkę o barwie białej lub np. ciepłobiałej. Informacja o barwie światła powinna się znajdować na opakowaniu. Większa cena nowej generacji źródeł światła zostanie zrekompensowana mniejszym zużyciem energii i dużo większą trwałością.

Nie należy bać się stosowania świetlówek kompaktowych. Obecne produkowane świetlówki nie powodują zakłóceń sieci ani nie są źródłem promieniowania UV. Wprowadzono nową elektroniczną metodę zapłonu oraz nowe technologie nanoszenia luminoforów i samych luminoforów. Wszystko to jest uregulowane prawnie specjalnymi normami i przepisami, np. z zakresu zakłóceń elektromagnetycznych.

Spełniające obowiązujące normy świetlówki kompaktowe nie są w żadnym wypadku źródłem światła, które zakłóca pracę innych urządzeń ani nie będą emitowały promieniowania UV. Układy elektroniczne, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, sprawiają, że pobór mocy świetlówek kompaktowych jest zgodny z deklarowanym na opakowaniu czy na trzonku. Nie ma również problemu z wyłączaniem i załączaniem tego typu świetlówek.

mgr inż. Marek Orłowski
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Szczegóły odnośnie wycofywania żarowych źródeł światła na stronie www.inzynierbudownictwa.pl.
zdjęcie: Osram

Dodano: 2009-10-27
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej