Raport rynku małych elektrowni wiatrowych w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował pierwszy w Polsce raport rynku małych elektrowni wiatrowych. Dokument ten ma za zadanie odegrać rolę instrumentu do monitorowania wypełnienia przez Polskę zobowiązań ustanowionych w KPD na 2020 r. i wynikających z nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł.

Wyniki raportu rynku małych elektrowni wiatrowych w Polsce zostały przedstawione podczas inauguracyjnej pierwszej edycji Forum Małych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW) w marcu 2011 r. Zarówno niniejszy raport, jak i Forum MEW stanowi odpowiedź na przedstawiony Komisji Europejskiej w grudniu 2010 r. Krajowy Plan Działania w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii (KPD) - kluczowy dokument dotyczący sposobu osiągnięcia celów ilościowych i jakościowych dla odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym na 2020 rok.

W tym strategicznym dokumencie mała energetyka wiatrowa (poniżej 100kW) po raz pierwszy została wyodrębniona jako osobna kategoria. Założono, że w Polsce do 2020 r. zostanie sumarycznie zainstalowane 550MW mocy pochodzącej z małych turbin wiatrowych, co stanowi odpowiednik około stu tysięcy instalacji. Ten ambitny cel jest dużym wyzwaniem dla całego sektora małej energetyki wiatrowej i jak wynika z badań, przy braku odpowiedniego wsparcia oraz dostosowania przepisów prawnych, cel ten będzie trudny lub niemożliwy do spełnienia.

Raport w znacznej części oparty jest na oryginalnych wynikach badań ankietowych prowadzonych wśród krajowych i częściowo także zagranicznych producentów oraz dostawców małych elektrowni wiatrowych i ich komponentów, sprzedających je na polskim rynku.

Dzięki badaniu rynku małej energetyki wiatrowej przeprowadzonemu przez Instytut Energetyki Odnawialnej wśród kluczowych przedstawicieli sektora MEW udało się zidentyfikować aktualne problemy sektora:

  • BRAK SYSTEMU WSPARCIA DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB MEW - obecny, daleki od doskonałości i zadowolenia inwestorów, system jest stworzony dla dużej energetyki wiatrowej, jest skomplikowany i niemożliwy do zastosowania przez indywidualnych użytkowników (wymaga np. pozyskania koncesji, prowadzenia działalności gospodarczej i obrotu certyfikatami). Sugerowanym dobrym rozwiązaniem byłoby tu wprowadzenie mechanizmów stałej ceny dla elektrowni przyłączonych do sieci energetycznej lub mechanizmów podatkowych dla systemów autonomicznych.
  • BRAK NARZĘDZI FINANSOWYCH O CHARAKTERZE ODPOWIADAJĄCYM MEW - brak możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy ekologicznych np. z NFOŚiGW, brak systemu mikrodotacji, brak oferty banków w zakresie finansowania MEW.
  • SKOMPLIKOWANE I DŁUGOTRWAŁE PROCEDURY - związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę i traktowaniem MEW na równi z wielkoskalową energetyką wiatrową,
  • BRAK UPROSZCZONYCH PROCEDUR DOTYCZĄCYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIEC I ELEKTROENERGETYCZNEJ - w szczególności brak możliwości prowadzenia tzw. rozliczeń netto ("net-metering"), będących najprostszą i wypróbowaną w innych krajach formułą współpracy MEW z siecią,
  • BARIERA INFORMACYJNA - niska świadomość roli MEW i związanych z nimi zagadnień wśród urzędników i w przedsiębiorstwach energetycznych;
  • NISKA ŚWIADOMOŚĆ SPO Ł ECZNA W ZAKRESIE MEW i możliwości ich wykorzystania, a także wynikający z niej niekiedy brak akceptacji dla MEW w najbliższym otoczeniu.
  • BARIERA TECHNOLOGICZNA - brak sprawdzonych i potwierdzonych stosowanymi certyfikatami rozwiązań funkcjonujących w polskich warunkach, przy równoczesnym braku środków na badania i rozwój technologii
  • WYSOKIE KOSZTY JEDNOSTKOWE MEW, wynikające częściowo z niszowości technologii (brak możliwości rozwinięcia produkcji na skalę przemysłowa wobec ograniczonego popytu w Polsce, konkurencja ze strony gotowych rozwiązań azjatyckich).
  • BRAK INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄC YC H OR AZ AKREDYTOWANYCH LABORATORIÓW KRAJOWYCH - konieczność zdobywania certyfikatów w UE powoduje podwyższenie kosztów dla krajowych producentów; z drugiej strony, przy dopuszczeniu braku certyfikatu, brak jest gwarancji efektywności działania urządzeń i ich bezpieczeństwa oraz otwiera się rynek dla tanich rozwiązań o niskiej jakości (np. turbin produkcji chińskiej)

Raport rynku małych elektrowni wiatrowych w Polsce dostępny na stronie Instytutu Energetyki Odnawialnej.

źródło: IEO
zdjęcie: Aneta Sadlik

Dodano: 2011-11-02
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej