Relacja z konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego 2011"

Tegoroczna - czternasta już edycja konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego 2011" podejmowała aktualną dla branży tematykę skupiającą się wokół kondycji i przyszłości polskiego budownictwa na tle sytuacji społeczno -gospodarczej kraju oraz nowoczesnej dystrybucji, komunikacji i sprzedaży w budownictwie.

Konferencja "Monitoring Rynku Budowlanego 2011" odbyła się 27 października w Warszawie, a jej organizatorem było - ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku. Patronatem Honorowym konferencji był Ministrer Infrastruktury.

Sesja Pierwsza konferencji prezentowana przez prelegentów ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, dotyczyła stanu aktualnego sektora budowlanego w Polsce oraz prognoz. Pierwszą prezentację konferencyjną zatytułowaną "Diagnoza branży - budownictwo polskie w świetle wskaźników makroekonomicznych oraz mierników rozwoju" przedstawiła Joanna Jarzębowska. Prelegentka zaprezentowała kondycję polskiej gospodarki, z uwzględnieniem finansów publicznych, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz produkcję budowlano - montażową.

Kolejnym prelegentem był Paweł Łuszcz, który wystąpił z prezentacją "Jak, gdzie i za ile budować, mieszkać, wynajmować, sprzedawać? Sektor mieszkaniowy i niemieszkalny - wczoraj, dziś i jutro". Zarysował on sytuację budownictwa mieszkaniowego, wypowiedział się na temat cen i finansowania inwestycji mieszkaniowej kondycji deweloperów, a następnie przedstawił stan i przyszłość budownictwa niemieszkalnego - biurowego, magazynowego, handlowego i hotelowego.

Wystąpienie Marcina Gołębiowskiego zatytułowane "Rok 2012 - cywilizacyjny skok czy kolejny etap budowy infrastruktury w Polsce? Nowa perspektywa budżetowa UE dla budownictwa inżynieryjnego po EURO 2012" dotyczyło kwestii niezwykle ważnych dla branży: stanu budownictwa drogowego, infrastruktury kolejowej, inwestycji w portach lotniczych, potrzeby inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz planowanych nakładów na projekty infrastrukturalne w nowym 7 letnim budżecie UE 2013-2020.

Sesję pierwszą konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego 2011" zakończyła trzyczęściowa prezentacja Partnera Głównego konferencji - Grupy Kapitałowej Obligo. Jako pierwszy wystąpił Krzysztof Madej - Prezes Grupy, który zapoznał uczestników z misją Obligo. Następnie Agata Packa przedstawiła słuchaczom "Finansowanie bieżącej działalności w oparciu o wierzytelności". Prelegentka porównała metody faktoringu i advancingu w procesie odzyskiwania wierzytelności i odniosła je do kredytowania. Ostatnim reprezentantem Grupy Obligo był Bogumił Sieczkowski, przedstawił on metody zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z wierzytelnościami w aspekcie prawnym - konstrukcji i zabezpieczenia umów; bieżącego monitoringu należności, współpracy ze specjalistami w zakresie windykacji oraz prawnikami w zakresie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Sesję drugą rozpoczęto panelem dyskusyjnym zatytułowanym "Zmiany i trendy zachodzące w obrębie dystrybucji materiałów budowlanych - czyli jak efektywnie wykorzystywać kanały sprzedaży produktów". Joanna Florczak (ASM) przedstawiła prezentację pt. "Od producenta do klienta - Nowoczesna dystrybucja, komunikacja i sprzedaż w budownictwie".

Tematem wystąpień były również kwestie sprzedażowe - "Sprzedaż stacjonarna w punktach handlowych", "Sprzedaż internetowa" oraz "Współpraca pomiędzy dystrybutorem a producentem". Uczestnikom konferencji pokazano przedstawiono także najskuteczniejsze kanały dotarcia do klientów, najbardziej opiniotwórcze i wiarygodne srodki przekazu, wpływ reklamy na decyzje konsumenckie oraz rodzaje poszukiwanych informacji na temat branży. Omówiono także kwestię mediów społecznościowych w branży budowlanej.

źróło i zdjęcie: www.asm-poland.com.pl

Dodano: 2011-10-31
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej