II Forum Małej Energetyki Wiatrowej 2012

Tegoroczna edycja Forum Małej Energetyki Wiatrowej, której organizatorem jest Instytut Energii Odnawialnej, będzie poświęcona dyskusji nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz warunkach wykorzystania małych elektrowni wiatrowych (MEW) w rolnictwie.

Forum Małej Energetyki Wiatrowej (Forum MEW) odbędzie się 13 Marca 2012 r. w Warszawie podczas IV Targów Czystej Energii CENERG. Motywem przewodnim wydarzenia, poza stałymi blokami tematycznymi takimi jak stan rozwoju rynku i technologii 2011/2012, czy perspektywy na najbliższe lata, będzie wykorzystanie małych elektrowni wiatrowych w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej wśród dostawców małych elektrowni wiatrowych wykazały bardzo duże zainteresowanie inwestycjami MEW wśród rolników oraz inwestorów indywidualnych. Tendencja ta jest skutkiem wzrostu konsumpcji energii w szybko modernizujących się gospodarstwach rolnych oraz wzrostu cen zaopatrzenia w paliwa i energię, a zwłaszcza energię elektryczną.

Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu przyłączeni do wiejskich sieci dystrybucyjnych płacą za prąd proporcjonalnie więcej niż odbiorcy miejscy czy przemysłowi. Natomiast opóźnienia w modernizacji wiejskich sieci rozdzielczych dodatkowo wpływają zarówno na wyższe straty na dystrybucji energii oraz coraz częstsze przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Małe elektrownie wiatrowe stanowią obecnie najbardziej dostępne źródło energii elektrycznej dla gospodarstwa rolnego. Od strony technicznej efektywnie mogą integrować się z innymi małymi OZE (mikrobiogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła) w mikrosieci i inteligentnych sieciach. Małe elektrownie wiatrowe spełniają warunki współpracy z siecią ogólnokrajową. Niestety dotychczasowe regulacje uniemożliwiają wykorzystanie ww. walorów technicznych i ekonomicznych MEW, przez co elektrownie pracują zazwyczaj w systemie wyspowym lub służą do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych (jak i rolnych).

Sytuację tą ma zmienić ustawa o odnawialnych źródłach energii, której projekt w dniu 22 grudnia 2011 r. przedstawiło Ministerstwo Gospodarki. Wsparciem dla pełnego wdrożenia ustawy ma być program pilotażowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcony inteligentnym sieciom (uruchomienie planowane jest w II kwartale 2012 r.) oraz programy mikrodotacji, a w kolejnych latach polityka spójności UE.

Forum MEW to platforma dyskusyjna dla całego środowiska mikrogeneracji do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii - główny temat panelu ekspertów z udziałem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Główne tematy prezentacji II Forum Małych Elektrowni Wiatrowych 2012:

  • rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych przez IEO;
  • proponowany system wsparcia dla małej energetyki wiatrowej w nowej ustawie dotyczącej OZE;
  • możliwości wykorzystania energii z małych turbin wiatrowych w gospodarstwach rolnych i na terenach wiejskich;
  • rola mikrogeneracji i małej energetyki wiatrowej w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych,;
  • problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych w świetle dyrektywy 2009/28/WE i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • małe elektrownie wiatrowe w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych.

Rejestracja uczestników spotkania trwa do 5 marca 2012 r. pod adresem IEO.

źródło: Instytut Energii Odnawialnej
zdjęcie: dr Ząber

Dodano: 2012-02-06
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej