Kampania Ekologiczna Słoneczne Dni Maj 2012

W dniach 1-13 maja 2012 r. odbędą się po raz drugi w Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni. Jest to akcja ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej Europejskie Słoneczne Dni jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.

Energetyka słoneczna termiczna cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wg badań CBOS wykonanych w 2009 r. dla Ambasady Wielkiej Brytanii  w Warszawie Polacy za najbardziej przyjazną ze wszystkich zielonych technologii uznali (82%) energię słoneczna. Barometr postaw wobec zmian klimatu obywateli UE z 2008 r. (Eurobarometer 300) wskazuje, że Polacy w jeszcze znacznie mniejszym stopniu (3% deklarowanych) niż mieszkańcy innych krajów stosowali sami technologie służące wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Badania GFK Polonia dla NFOŚIGW z 2010 r. potwierdzają jednak, że w przypadku energetyki słonecznej duży odsetek właścicieli domów (35%) jest bezpośrednio zainteresowanych budową kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Dane te oznaczają konieczność dotarcia z ogólną jak i pogłębioną informacją o energetyce słonecznej do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego kraju.

Polska emituje ponad 8 ton CO2 na jednego mieszkańca. Instalując solary na dachu swojego domu i zastępując spalanie paliw kopalnych, możemy przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO2.

1 domowy system  kolektorów słonecznych = redukcja 1 tony CO2/rok


Wymogiem dyrektywy UE 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii jest przygotowanie przez każdy z krajów członkowskich krajowych kampanii ekologicznych promujących energetykę odnawialną. Ponadto, Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjęty 7 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów również zakłada, że do 2020 r. w Polsce zostanie zainstalowanych 15 mln m2 kolektorów słonecznych (niemalże 0,5 m2 na głowę statystycznego mieszkańca) oraz że ten pokaźny i zdecentralizowany program inwestycyjny powinien być wsparty ogólnokrajową kampanią informacyjno-promocyjną będącą istotnym elementem promocji rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Projekt ekologiczny Europejskie Słoneczne Dni w Polsce doskonale wpisują się w ramy dyrektywy promując energię słoneczną termiczną i elektryczną.

W Polsce kolektory słoneczne, nazywane potocznie solarami, przestają być dobrem luksusowym. Dotychczas, w kraju zainstalowano  ponad 655 tys. m2 kolektorów słonecznych. W ubiegłym roku wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce sprzedano ponad 146 tys. m2 solarów. Ok. 70% wszystkich sprzedanych kolektorów słonecznych trafia do właścicieli domów jako elementy instalacji słonecznego przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu). Oznacza to, że ok. 15 tys. rodzin w ubiegłym roku zdecydowało się na praktyczne wykorzystanie energii słonecznej.

Dodatkową zachętą do inwestowania w kolektory słoneczne jest uruchomiona dotacja NFOŚiGW na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Na portalu inwestujwkolektory.pl każdy zainteresowany, w bardzo łatwy sposób może samodzielnie dokonać szacunkowego doboru odpowiedniej wielkości instalacji słonecznej na swoje potrzeby. Program określi także wysokości nakładów inwestycyjnych, okres zwrotu oraz poda wysokość dotacji NFOŚiGW na kolektory słoneczne.

Powiększa się zakres technologii i rozwiązań energetyki słonecznej, które można w praktyce wykorzystać. Z energii Słońca korzystają, nie tylko słoneczne systemy podgrzewania wody, ale także systemy ogrzewania pomieszczeń oraz w następnej kolejności  systemy chłodzenia wykorzystujące kolektory słoneczne. Coraz bardziej popularne w niektórych niszach stają się, na wzór krajów zachodnich, systemy fotowoltaiczne (PV).

W Polsce systemy fotowoltaiczne wykorzystywane są zazwyczaj na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci energetycznych, dlatego też mogą być użyteczne np. w schroniskach górskich przy zasilaniu świetlnych sygnalizatorów drogowych itp.

Energia słoneczna z uwagi na swoją rozproszoną naturę i lokalnych charakter (korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej odbiorcy końcowego) wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych; nie powinna być promowana tylko ze szczebla centralnego. Wydarzenia związane z jej promocją w ramach ogólnoeuropejskiej i ogólnopolskiej kampanii ekologicznej powinny mieć miejsce w każdym regionie, powiecie, gminie, a nawet na każdym osiedlu. W kampanię na rzecz energii słonecznej zaangażowana może być każda organizacja pozarządowa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, kościół czy firma.

Szczegóły kampanii dostępne są na stronie www.slonecznedni.pl.

źródło: Instytut Energii Słonecznej

Dodano: 2012-02-08
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej