Dofinansowanie produkcji peletu

Pelet to największe potencjalne źródło energii odnawialnej na świecie, które zdobywa coraz większe rzesze zwolenników. W Polsce jest to nowy rodzaj paliwa ekologicznego zyskujący sobie coraz większą popularność.

Programy dotacji unijnych na lata 2007-2013 w swoich ramowych zamierzeniach kładą nacisk na innowację i ochronę środowiska. Jednak produkcja peletu w tych kryteriach nie znalazła uznania. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z technologii produkcji peletu spełniającej wymogi innowacyjności. Tu pojawia się kolejny problem, ponieważ standardowa produkcja peletu z trocin, czy słomy nie jest innowacyjna. Ale produkcja nowego rodzaju peletu składającego się z kilku rodzajów surowca wyjściowego, np. słomy, trocin (lub innych surowców) w oparciu o nową innowacyjną technologię (np. toryfikację) może już spełniać kryteria kwalifikujące do otrzymania dofinansowana z działania 1-4 4-1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Toryfikacja jest procesem prażenia, polegającym na termicznej obróbce biomasy w temperaturze od 250 do 290 st. Celsjusza, pod ciśnieniem bliskim ciśnieniu atmosferycznemu, bez dostępu tlenu. W efekcie otrzymuje się proszek, który ma dużo więcej zalet niż sprasowana i wysuszona biomasa. Poszukiwanie nowych metod produkcji peletu to wyzwanie nie tylko dla producentów, ale również instytutów badawczych opracowujących nowe technologie.

Definicje działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej uszczegółowione zostały w Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w artykule 30. Intensywność wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców może wynieść do 70% w przypadku badań przemysłowych, a w przypadku prac rozwojowych do 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Na realizacje pozytywnych wyników prac badawczych i rozwojowych przewidziane zostało działanie 4-1 - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Intensywność wsparcia na realizacje projektów celowych może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorców - zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Mniejsze projekty na produkcję peletu do 8 mln zł wartości projektu, mogą korzystać z dotacji, głównie na zakup maszyn i urządzeń, zawartych w programach regionalnych. Przykładowo, w województwie mazowieckim jest to działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 stwarza możliwość uzyskania wsparcia przy produkcji peletu. Możliwe jest różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, co adresowane jest do rolników, którzy chcą utworzyć firmę i produkować coś nierolniczego. Można uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł, do 50% kosztów inwestycji. Jest to propozycja dla rolników, którzy są w KRUSIE.

Finansowanie jest możliwe również poprzez tworzenie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.  Wielkość dotacji zależy od ilości osób zatrudnianych w mikroprzedsiębiorstwie - na dotację w wysokości 100 tyś. zł można liczyć, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy. Dotację w wysokości 200 tyś zł otrzymają Ci, którzy przewidują zatrudnienie więcej niż 2, a mniej niż 5 osób. Dofinansowanie w wysokości 300 tyś. zł zostanie przyznane, jeśli biznesplan zakłada utworzenie 5 nowych miejsc pracy. Pomoc finansowa stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

Natomiast dużym działaniem, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie dużych i małych instalacji do przerobu biomasy, czyli również zakupić maszyny i urządzenia, jest działanie w Pierwszej Osi - "Zwiększenie wartości dodanej produkcji rolniczej i leśnej". W tym działaniu maksymalną kwotą, jaką może dostać jedno przedsiębiorstwo, jest 20 mln zł. Produkcja peletu ze słomy kwalifikuje się do uzyskania wsparcia, które może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Produkcja peletu ze słomy jest prostym sposobem pozyskiwania paliwa ekologicznego, jednocześnie promującego produkcję rolną i wytwórczość maszyn. Produkcja rolna surowca (słomy) nie koliduje z uprawą roślin przeznaczonych na produkcję żywności. Może w naturalny sposób eliminować powstałe w naszym kraju nieużytki rolne. Taka działalność zasługuje na promowanie na zasadach podobnych do dotacji na odnawialne źródła energii - wiatrowej, wodnej, biogazowni.

Tadeusz Marczuk, Management & Consulting Group

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.pelletmont.pl

Dodano: 2009-11-10
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej