I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Drewno - Polskie OZE"


Już 8 maja 2015 r., w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się pierwsza w Polsce Konferencja Naukowa skoncentrowana wyłącznie na drewnie, jako odnawialnym źródle energii (OZE).

Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Człowiek - Środowisko - Ekonomia", stworzona przez krakowskich pracowników naukowych, prawników i przedstawicieli rzemiosła zduńskiego. Partnerem akcji jest Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie (OSKP).

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele wielu ośrodków naukowych, zajmujących się wykorzystaniem drewna i biomasy ogółem w celach energetycznych, szczególnie w wymiarze energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Ponadto, konferencja będzie gościć liczną grupę reprezentantów ośrodków zagranicznych, w tym Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Zduńskich - Veuko (stąd termin Konferencji zbieżny z datą odbywającego się w tym roku w Krakowie Kongresu Veuko). Udział w przedsięwzięciu zapowiedzieli także fachowcy ze środowiska zduńskiego oraz OSKP, dla których konferencja będzie stanowić formę szkolenia zawodowego, a także da możliwość wymiany doświadczeń ze środowiskiem akademickim.

W ramach konferencji przedyskutowana zostanie sytuacja wykorzystania drewna w domowych instalacjach energetyki rozproszonej, spełniających najwyższe standardy ochrony środowiska (w zakresie czystości spalin i sprawności), zwłaszcza wyposażonych w piece i kominki.

W obliczu niedocenienia drewna, jako paliwa doskonale dopasowanego do potrzeb indywidualnych gospodarstw domowych w zapisach Ustawy o OZE, zajęcie się w/w tematyką nabiera niezwykłej wagi. Spotkanie specjalistów na styku nauki, prawa i przemysłu pozwoli na określenie kierunków efektywnego postępowania, zmierzającego do uzupełnienia krajowych przepisów w zakresie wykorzystywania OZE o regulacje dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej opartej na drewnie i systemów jego wspierania (na wzór mechanizmów wsparcia takich technologii jak systemy wykorzystujące energię wiatru, czy promieniowania słonecznego). Szczególnie cenny głos w dyskusji na ten temat będą stanowiły wypowiedzi prelegentów z Austrii i Niemiec, którzy zaprezentują sposób funkcjonowania swoich krajowych systemów wsparcia urządzeń grzewczych wykorzystujących drewno i wpływ tychże mechanizmów na stymulowanie rozwoju branży zduńskiej. Fakt aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicieli OSKP stanowi wyraz zrozumienia środowiska zduńskiego wobec sytuacji, w której znalazła się ta branża w związku z pojawiającymi się lokalnymi zakazami spalania drewna w urządzeniach grzewczych małej mocy. Fachowcy ci chcą czynnie uczestniczyć w walce o stworzenie lepszych warunków rozwoju wykonywanego przez nich zawodu, m.in. poprzez wykorzystanie możliwości, jakie po odpowiedniej korekcie i uzupełnieniu może dawać ustawa o OZE.

Konferencja pozwoli zaszczepić ideę rozwoju energetyki opartej na drewnie (i biomasie ogółem), jako najlepszym i tanim polskim OZE oraz zebrać wokół tej idei jak najszersze środowisko naukowo-prawne, które będzie wspierać jej rozwój. Przedsięwzięcie będzie stanowić pierwszy krok na drodze do efektywnej współpracy naukowców i prawników z fachowcami zajmującymi się budową urządzeń grzewczych (piece i kominki) spalających drewno (biomasę drzewną).

Omawiane przedsięwzięcie stanowi także fakt symboliczny - by tam gdzie po raz pierwszy spróbowano zakazać spalania drewna powstało środowisko, które rzeczowo i obiektywnie wykaże liczne pozytywne aspekty wykorzystania tego paliwa i ostatecznie potwierdzi, iż jest to przyjazne środowisku odnawialne źródło energii.

Liczymy na wsparcie naszej inicjatywy przez wszystkich, dla których nowe etap rozwoju możliwości spalania drewna do celów energetycznych (i oczywiście ozdobnych) oznacza rozwój wykorzystywania OZE, a także możliwość rozwoju przedsiębiorstw. Wspólnym wysiłkiem zredukujemy do minimum ryzyko wykluczania drewna z grupy popularnych w Polsce OZE i doprowadzimy do wprowadzenia w naszym kraju obiektywnych i efektywnych standardów i systemów wsparcia, umożliwiających szybki rozwój przemysłu, a także usług skupionych wokół spalania drewna w domowych instalacjach grzewczych.

Program I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Drewno - Polskie OZE"

Konferencja odbędzie się 8 maja 2015 r. w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, aula paw. D-16

9:00 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:20 Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie uczestników - Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie
10:20 - 10:40 Wystąpienie dr Stanisława Porady, Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Energetyki i Paliw
10:40 - 11:40 Panel tematyczny I - Czy drewno może być polskim OZE?
Witold Hawajski, Redaktor Naczelny kwartalnika "Świat kominków"
11:40 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30 Panel tematyczny II - Teoria: drewno jako paliwo w energetyce rozproszonej w świetle przepisów prawnych i norm:

  • mgr Natalia Matyba, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli,
  • mec. Paweł Kuglarz, Partner w kancelarii Wolf Theiss w Polsce,
  • dr inż. Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
  • dr inż. Katarzyna Matuszek, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Zastępca Dyrektora Centrum ds. Badawczych.

13:30 - 15:00 Lunch
15:00 - 16:00 Panel tematyczny III - Innowacyjne technologie w jednostkach grzewczych małej mocy zasilanych drewnem
16:00 - 18:00 Panel tematyczny IV - Praktyka: drewno w technologiach czystego ogrzewania:
dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie,

  • dr dipl. ing. Thomas Schiffert - wiceprezes VEUKO (Vereinigung Europäischer Verbände des Kachelofenbauer - Zrzeszenie Europejskich Stowarzyszeń Zduńskich), dyrektor austriackiego stowarzyszenia zduńskiego (Austrian Tile Stove Association),
  • prof. dipl. Ing. Wolfgang Kippes, Sekretarz Generalny VEUKO.

18:00 Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji

źródło: AGH

Dodano: 2015-04-28
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej