Czy Polska jest otwarta na odnawialne źródła energii?

Za największą korzyść wynikającą z korzystania z energii odnawialnej 64% Polaków uważa ochronę środowiska naturalnego. Na drugim miejscu wskazują niższe ceny energii (28%), a na kolejnym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na mniejszą emisję szkodliwych dla atmosfery gazów (21% respondentów).

Takie wyniki dał raport przeprowadzony przez TNS OBOP w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych. Jednak eksperci przekonują, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) niesie ze sobą znacznie więcej korzyści, w tym dla zrównoważonego rozwoju regionów i zamieszkujących go społeczności.

Odnawialne źródła energii to alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii. Przyspieszające światowe gospodarki i poziom społecznego rozwoju determinują większe zużycie i zapotrzebowanie na energię. To sprawia, że globalna gospodarka produkuje jej coraz więcej, a to negatywnie wpływa na klimat i naturalne środowisko, mówi dr inż. Arkadiusz Węglarz, ekspert programu, członek Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE). Upowszechnienie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii ma więc ogromne znaczenie dla zmniejszenia szkodliwej dla środowiska emisji CO2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, dodaje dr inż. Węglarz.

W Polsce wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Inwestycje w proekologiczne rozwiązania energetyczne zarówno w skali makro (np. w gminie), jak i mikro (z perspektywy indywidualnego użytkownika) napotykają wiele barier. Jak wynika z przeprowadzonego raportu, według Polaków brakuje inicjatywy np. ze strony władz gminy (26%), a ponadto brak środków na finansowanie tego typu inwestycji (25%) i brak wiedzy na ten temat (23%).

Tymczasem, jak przekonują eksperci Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych, dla Polskich gmin i przedsiębiorców istnieje wiele możliwości zewnętrznego finansowania proekologicznych inwestycji. Finansowanie OZE to  jeden z ważnych priorytetów krajowych i europejskich funduszy wspierających  politykę ekologiczną wszystkich państw Unii Europejskiej. Wśród krajowych  funduszy możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych  funduszy, wyjaśnia Artur  Michalski, ekspert programu, Business Consulting Group, były wiceprezes NFOŚiGW.  Istnieje również możliwość finansowania  inwestycji na odnawialne źródła energii ze środków unijnych, m.in. z Funduszu Spójności czy  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dodaje Michalski.

Informacje na temat możliwości finansowania dostępne są na stronach www.nfosigw.gov.pl czy www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w specjalnych punktach informacyjnych instytucji odpowiedzialnych za przydział środków. Organizowane są również kursy i warsztaty nt. pozyskiwania funduszy unijnych i procedur ich przyznawania. W okresie od stycznia do czerwca 2010 przeprowadzony zostanie m.in. cykl "Warsztatów Dobrego Klimatu", podczas których eksperci Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych będą przybliżać informacje m.in. o finansowaniu OZE.

Jednak inwestowanie w proekologiczne rozwiązania energetyczne, jak np. farmy wiatrowe, kolektory słoneczne czy elektrownie wodne to nie tylko korzyści mające znaczenie dla ochrony środowiska. To także inwestycja w rozwój ekonomiczny i gospodarczy regionu, a co za tym idzie rozwój zamieszkującej go społeczności. Proekologiczne inwestycje w gminie przyczyniają się m.in. do zmniejszenia wydatków na energię, a wówczas zaoszczędzone pieniądze gmina może przeznaczyć na inne potrzeby, jak np. inwestycje, zagęszczenie sieci szkół, domów kultury, organizację imprez i integrację lokalnej społeczności, tłumaczy dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert programu, adiunkt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wszystko to składa się na zrównoważony rozwój regionu oraz zamieszkującej go społeczności, dodaje dr Hałasiewicz.

Jak podkreślają eksperci programu, sam fakt inwestowania przez gminy w ich rozwój sprawia często, że w mieszkańcach danego regionu zaszczepiona zostaje chęć do podejmowania dodatkowych działań na rzecz dalszego rozwoju i poprawy jakości życia w miejscu ich zamieszkania. W ten sposób spirala działania samoistnie się nakręca - odbiorca korzyści wynikających z inwestycji staje się również inicjatorem nowych porjektow i w ten sposób przyczynia się do zainaugurowania nowych inwestycji. Takie działania mogą bardzo korzystnie wpłynąć na proces zrównoważonego rozwój danej społeczności, podsumowuje dr Hałasiewicz.

***

Celem ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych "Gaspol kibicuje klimatowi" jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów.

Program jest realizowany pod patronatem:

  • Ministerstwa Gospodarki,
  • Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE),
  • Związku Powiatów Polskich (ZPP),
  • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW),
  • Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Inicjatorem programu jest firma Gaspol S.A.

Więcej informacji na www.kibicujklimatowi.pl.

źródło: www.onboard.pl
zdjęcie: www.pgs.info.pl

Dodano: 2009-11-20
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej