Jak ważne jest innowacyjne wsparcie rolnictwa?


Nieustannie rosnąca populacja stawia przed rolnictwem wyzwanie wyżywienia całej ludności zamieszkującej Ziemię. Tradycyjna uprawa nie jest w stanie temu sprostać, dlatego chętnie korzysta z innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w dziedzinie nawożenia.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że choć obecnie Ziemię zamieszkuje 7,3 mld ludzi, już w 2050 roku może być nas 9,7 mld. Na ubiegłorocznej konferencji Joint Statistical Meetings ekspert ONZ John R. Wilmoth przedstawił prognozę, według której w 2100 roku populacja mieszkańców naszej planety osiągnie liczbę 11,2 mld. Może ona zwiększyć się nawet do 13,3 mld, jeśli przyrost naturalny utrzyma się na obecnym poziomie.

Oznacza to, że konieczne jest wzbogacenie rolnictwa o innowacyjne rozwiązania, które pozwolą wyprodukować wystarczająco dużo żywności do wykarmienia całej populacji. Kluczową rolę odgrywają tutaj nowoczesne nawozy, których ilość w światowym obrocie ocenia się obecnie na 220 mln ton. Zdecydowana większość z nich to produkty azotowe.

Azot - najważniejszy czynnik w produkcji roślinnej

Dzięki azotowi można uzyskać duże plony, ponieważ zapotrzebowanie roślin na ten pierwiastek chemiczny jest ogromne. Mimo że jego udział w atmosferze wynosi 78%, nie jest on przez nie łatwo przyjmowany. Rozwiązaniem mógłby być azot glebowy, jednak 99% tej postaci pierwiastka występuje w bardzo złożonych związkach niemożliwych do zaabsorbowania przez większość gatunków roślin, które musiałyby przeznaczać dużo energii słonecznej na metabolizm.

Azot w glebie to przede wszystkim substancje próchnicze. Jego zawartość zwykle nie przekracza 0,6% w większości rodzajów gleb (w mineralnej jest to około 1%, a w torfowej - 3,5%). Pierwiastek podlega różnym przemianom; w glebie dochodzi między innymi do jego wbudowania w mikroorganizmy (zbiałczenia), amonifikacji (rozkładu pod wpływem bakterii i grzybów do postaci amoniaku), nitryfikacji (utlenienia amoniaku oraz soli amonowych do azotanów, które przyswajają rośliny), denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu). Te procesy powodują straty azotu w glebie, które sięgają nawet powyżej 50%. Oprócz tego może dochodzić do wymywania azotu z gleby podczas silnych opadów lub gdy gleba jest pokryta w małym stopniu przez rośliny. Trudności z absorbcją azotu sprawiają, że konieczne jest wsparcie rolnictwa nowoczesnymi nawozami charakteryzującymi się większą efektywnością niż produkty proponowane na rynku jeszcze kilkanaście lat temu.

Nowoczesne nawożenie

Nowoczesne nawozy oraz innowacyjne technologie nawożenia coraz skuteczniej pomagają dostarczyć roślinom optymalną ilość pierwiastków chemicznych, co przekłada się nie tylko na wyższe plony, ale także na lepszą jakość. Z jednej strony dobiera się odpowiednie dawki składników pokarmowych oraz realizuje precyzyjnie ustalony kalendarz nawożenia, a z drugiej ogranicza się utratę azotu w glebie. Przykładem takiego nowatorskiego środka może być Vizura firmy BASF, który stabilizuje zawartość azotu w jonach amonowych przez kilka tygodni. Umożliwia to łatwe zarządzanie azotem w płodozmianie, skutecznie zmniejsza ilość azotanów wypłukiwanych do wód gruntowych, a dodatkowo ogranicza emisję podtlenku azotu, który w perspektywie 100 lat blisko 300 razy bardziej przyczynia się do efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla. Takie rozwiązania stają się coraz popularniejsze w czasach, kiedy panuje silny trend na ekologiczne rolnictwo, a potrzeba zwiększenia plonów w perspektywie nieustannie wzrastającej populacji ludzkości staje się koniecznością.

Nowoczesne nawozy to racjonalny sposób na zwiększanie plonów i poprawianie efektywności rolnictwa. Rezultaty pracy naukowców i laboratoriów największych firm z branży chemicznej zapewniają roślinom nie tylko odpowiednie dawki składników pokarmowych, ale również ograniczają rozprzestrzenianie chorób, które mogłyby stanowić zagrożenie dla wielkości plonów, a tym samym dla globalnej produkcji żywności.

źródło i zdjęcie: BASF

Dodano: 2016-10-14
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej