Będzie można łatwiej zamknąć wysypisko śmieci

Wysypisko śmieci, które nie spełnia unijnych wymogów będzie można zamknąć w drodze decyzji administracyjnej - zakłada projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Komisja środowiska zakończyła prace nad tym projektem i teraz trafi on do drugiego czytania w Sejmie.

Obecnie, niespełniające unijnych wymagań wysypisko śmieci można zlikwidować jedynie na wniosek właściciela. Nowe przepisy przewidują, że składowisko będzie można zamknąć, gdy zawnioskuje o to regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa lub starosta.

Projektowane przepisy zakazują składowania odpadów palnych, a także wprowadzają zakaz zbierania niektórych innych odpadów. Nie będzie można gromadzić pozostałości odpadów komunalnych, komunalnych odpadów ściekowych (czyli nieczystości, które trafiają do oczyszczalni ścieków), zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Nowelizacja przewiduje możliwość uzyskania jednej decyzji administracyjnej, ważnej w całym kraju, zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Taką decyzję będzie musiał uzyskać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dotyczących budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, a także sprzątania, konserwacji i napraw.

Zaproponowano także zmiany w przepisach dotyczących ewidencji odpadów. Zobowiązano marszałka województwa do weryfikacji danych, dostarczanych przez posiadaczy odpadów.

Najwięcej kontrowersji było wokół przepisu dotyczącego unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, np. opatrunków, strzykawek, rękawic itp. Strona rządowa zaproponowała, by takie odpady można było zlikwidować tzw. metodami alternatywnymi, czyli nie tylko w drodze spalania, ale także sterylizacji w autoklawach. W 2005 r. został wprowadzony przepis, który nakazywał spalanie takich odpadów.

Według grupy posłów, do której należy m.in. Władysław Szkop (niez.), niebezpieczne odpady medyczne powinny być tak unieszkodliwiane, by ich pozostałości mogły trafiać na komunalne wysypiska śmieci, a to zapewnia spalanie w specjalnych kotłach. Szop uważa, że wysyłanie odpadów do spalarni jest bardziej opłacalne dla szpitali, gdyż w przeciwnym razie muszą zainwestować kilkaset tysięcy w zakup autoklawów. Posłowie z komisji środowiska poparli ten przepis.

źródło:PAP
zdjęcie: www.wiadomosci.dotacjez.eu

Dodano: 2009-12-03
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej