Wielkie oczekiwania w sprawie ochrony klimatu

Obecność polskiej delegacji w Kopenhadze na konferencji klimatycznej będzie służyć m.in. promocji naszego biznesu ekologicznego w świecie. Ponadto traktujemy nasz pobyt jako przygotowanie do kolejnej konferencji w RPA, która odbędzie się w 2011 roku, podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, powiedział minister środowiska Maciej Nowicki.

Konferencja to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne. Udział w niej weźmie 20 tys. osób - przedstawicieli rządów 192 krajów, organizacji pozarządowych i mediów. Polska delegacja liczyć będzie łącznie 33 osoby, w tym przedstawiciele pięciu resortów: środowiska, spraw zagranicznych, gospodarki, finansów i rolnictwa. Jej szefem będzie minister Nowicki.

Przypomniał on, że istotą COP-15 jest zakończenie politycznych negocjacji w sprawie kompleksowego porozumienia międzynarodowego nt. zmian klimatycznych, obejmującego okres po 2012 roku. Przyjęte jednogłośnie, zgodnie z procedurą ONZ, rozwiązania dotyczące ochrony klimatu będą miały formę traktatu, który zostanie podpisany dopiero podczas kolejnej konferencji - COP-16.

Meritum dyskusji koncentruje się na trzech zagadnieniach. Pierwszym jest ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych - jego skala i terminy dojścia dla różnych krajów i ugrupowań. Po drugie, chodzi o ustanowienie programu adaptacji świata do zmian klimatycznych. W szczególności dotyczy to krajów słabo rozwiniętych, które niejednokrotnie nie niszczą środowiska, ale odczuwają skutki pogorszenia klimatu.

Minister Nowicki przypomniał, że podczas COP-14 w Poznaniu został przyjęty mechanizm adaptacyjny, teraz trzeba go uruchomić, znajdując głównie źródła finansowania, ale też wprowadzając mechanizmy biznesowe transferu technologii do krajów słabo rozwiniętych. Liczymy na nasz udział w tym biznesie, podkreślił minister.

Trzecim zagadnieniem jest zapobieganie wycinaniu lasów (wylesianiu), szczególnie w strefie zwrotnikowej. W ciągu 30 lat region Amazonii zmniejszył powierzchnię lasów o 40 proc., a np. Sudan z 30 proc. do 1 proc. Jak szacują eksperci, skutkiem tak znacznego wylesienia jest brak wychwytywania CO2, a powtórne zalesienie może je ograniczyć o 18-20 proc. - tyle, ile emituje dziś cały transport na świecie.

Jak dowodzi historia naszej dyplomacji i uczestnictwo we wszystkich poprzednich konferencjach ONZ w sprawie ochrony klimatu, obecność i argumentacja polskich delegacji przynosi efekty. Dzięki temu np. możemy korzystać z efektów tzw. elastyczności mechanizmów z Kioto, czyli sprzedawać uprawnienia do nadwyżek emisji gazów ponad przyjęte zobowiązania.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.international-club-copenhagen.blogspot.com

Dodano: 2009-12-07
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej