Gmina, która stawia na ekologiczne zadania

Tylko nieliczne samorządy w Polsce biorą udział w europejskiej inicjatywie "Porozumienie między burmistrzami?, mającej na celu poprawę racjonalizacji zużycia energii na obszarach miejskich i wiejskich.

To ekologiczne porozumienie dotyczy trzech filarów - poprawy wykorzystania energii przynajmniej o 20 proc., zmniejszenia emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20 proc. oraz zwiększenia o 20 proc. produkcji energii odnawialnej. Wszystkie te założenia mają być spełnione do 2020 roku na terenie gminy Łubianka, która ociepli budynki, zainstaluje ekologiczne piece, nowe okna i energooszczędne żarówki. Realizacja tych ekologicznych zadań finansowana będzie z unijnych pieniądzy.

Priorytetem dla naszej gminy jest budownictwo jednorodzinne, zaznacza Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka. Chcemy, aby mieszkańcy mogli żyć w czystym środowisku, a przez to porozumienie możemy realnie poprawić warunki życia.

Gmina Łubianka podobnie jak inne samorządy mają teraz przygotować tzw. plan zrównoważonej energii. Ten plan ma pokazać aktualny stan środowiska oraz planowany zakres działań, aby w ciągu najbliższych lat spełnić kryteria, do których zobowiązała się gmina.

Pierwszym elementem stworzenia tego planu jest ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców gminy.  Wyniki tej ankiety posłużą do zbudowania konkretnego planu działania. Władze gminy liczą, że jeszcze w tym budżecie Unii do 2013 roku znajdą się pieniądze na ekologiczne zadania.

W ramach pierwszego założenia, które ma przyczynić się do poprawy wykorzystania energii minimum o 20 proc. gmina chce wykonać termoizolację obiektów, którymi zarządza. Również mieszkańcy mają mieć możliwość ocieplenia swoich domów z unijnym dofinansowaniem. Kolejnym przedsięwzięciem ma być wymiana pieców zanieczyszczających środowisko, na ekologiczne, co ma przyczynić się do ograniczenia emisji CO2.
Samorząd będzie zachęcał również mieszkańców i inwestorów do inwestowania w ekologiczne źródła energii typu - wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Kolejnym pomysłem gminy jest wymiana sodowych żarówek ulicznych na tzw. lampy ledowe, który zużywają pięciokrotnie mniej energii. Mieszkańcy mają być skutecznie przekonani do wykorzystywania żarówek energooszczędnych.

W ramach ekologicznych zadań, miasta uczestniczące w tym programie podejmują formalne zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2. Jako że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, Komitet Regionów jest jednym z partnerów w ramach tej inicjatywy, którą Komisja Europejska podjęła na początku 2008 r.

Regulacje unijne są niewystarczające, w sprawę muszą zaangażować się decydenci najbliżsi społeczeństwu, czyli władze samorządowe. Do programu, obok europejskich stolic, zgłosiły się Bielsko-Biała, Niepołomice oraz Łubianka.

Gmina Łubianka, położona w województwie kujawsko-pomorskim, swoją aktywność w ramach inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami" postrzega w dwóch wymiarach. Wymiar pierwszy, lokalny, ma związek z dążeniem gminy do zapewnienia jej mieszkańcom jak najwyższego standardu życia i pracy w warunkach czystego środowiska naturalnego.

Gminie zależy na zmniejszeniu zużycia surowców energetycznych stosowanych do oświetlania i ogrzewania wszystkich gminnych obiektów publicznych, tj. urzędu, szkół, jednostek gospodarki komunalnej, dróg publicznych itp., poprzez wykorzystanie energooszczędnych i ekologicznych technologii oświetleniowych i grzewczych, termoizolację obiektów publicznych, a także poprzez wdrażanie zachęt do upowszechnienia takich działań oraz edukację ekologiczną.

Konsekwencją tych inicjatyw będzie także istotne zmniejszenie ilości CO2 wprowadzanego do środowiska. W odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka zostaną wdrożone regulacje prawne zalecające stosowanie w obiektach mieszkalnych i gospodarczych ekologicznych urządzeń grzewczych. Wejdą też w życie preferencje dla wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

źródło: Gazeta Pomorska
zdjęcie: www.jupiterimages.com

Dodano: 2009-12-16
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej