45 proc. energii elektrycznej w Polsce będzie pochodzić z wiatru

Wg. raportu "Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r.", udział elektrowni wiatrowych w produkcji energii elektrycznej będzie szybko wzrastać, do poziomu 24 proc. w 2020 r. i prawie 45 proc. w 2030 r.

Celem raportu było przedstawienie wizji rozwoju energetyki wiatrowej na tle innych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. W opracowaniu zostały uwzględnione wymagania zawarte w Dyrektywie 2009/28/WE oraz reguły sporządzania, zdefiniowanego w decyzji Komisji Europejskiej z dn. 30 czerwca 2009 r. Krajowego Planu Działania w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Krajowy Plan Działań wymaga szczegółowego określenia ścieżki rozwoju energetyki odnawialnej do 2020 r., na każdym z rynków sektora energetycznego (energia elektryczna, ciepło, paliwa transportowe) i dla każdego z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Pod tym właśnie kątem przeprowadzona została niniejsza analiza. Koncentruje się ona na zaprezentowaniu roli energetyki wiatrowej na tle i w uzupełnieniu do innych odnawialnych źródeł energii, w szczególności wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej.

Pierwsza część opracowania prezentuje stan i kierunki rozwoju energetyki wiatrowej na rynku energii elektrycznej oraz jej kluczową rolę na rynku "zielonej" energii. Pokazuje jej parametry techniczne i ekonomiczne oraz ważne cechy środowiskowe, w zestawieniu z innymi istotnymi dla Polski technologiami energetyki odnawialnej. Klasyfikuje również i ocenia zasoby energii wiatru w Polsce oraz wskazuje na ich gospodarcze znacznie w naszym kraju. W drugiej części badania przedstawiono scenariusz rozwoju energetyki wiatrowej do 2050 r. wraz z jego uszczegółowieniem w okresie do 2020 r. Scenariusz opiera się na modelu komputerowym MESAP ( Modular Energy System Analysis & Planning).

Przewiduje on największy przyrost udziału mocy zainstalowanych dla energetyki wiatrowej, wynoszący prawie 13 GW w 2020 r. Moc tę stanowić ma: prawie 11 GW w lądowych farmach wiatrowych, 1,5 GW w morskich farmach wiatrowych oraz 600 MW w małych elektrowniach wiatrowych. Wg tego scenariusza udział elektrowni wiatrowych w produkcji energii elektrycznej będzie szybko wzrastać, do poziomu 24 proc. w 2020 r. i prawie 45 proc. w 2030 r.

W dalszej części raportu przeprowadzono analizę uwarunkowań technicznych i ekonomicznych realizacji powyższego scenariusza. Dokonano także kwantyfikacji różnorodnych korzyści gospodarczych oraz przedstawiono propozycję systemu wsparcia.

Najważniejsze wnioski raportu:

  • W 2020 r. elektrownie wiatrowe będą najtańszym odnawialnym źródłem energii elektrycznej - technologią, w której koszty produkcji energii będą porównywalne z kosztami produkcji energii elektrycznej w funkcjonujących elektrowniach jądrowych.
  • Prognoza rozwoju energetyki wiatrowej przewiduje zainstalowanie mocy wynoszącej ok. 13 GWe w 2020 r. - w tym 11 GWe w lądowych farmach wiatrowych, 1,5 GW w morskich farmach wiatrowych oraz 600 MW w małych elektrowniach wiatrowych.
  • Udział elektrowni wiatrowych w produkcji energii elektrycznej będzie szybko wzrastać do 24 proc. w 2020 r. i prawie 45 proc. w 2030 r.
  • Energetyka wiatrowa to jedna z najtańszych opcji technologicznych redukcji emisji CO2. Zgodnie z opracowanym scenariuszem, redukcja emisji CO2 do atmosfery za sprawą energetyki wiatrowej wyniesie 33 mln ton w 2020 r., z dalszym potencjałem wzrostu do 65 mln ton w 2030 r.
  • Prognozowany jest wzrost liczby zatrudnionych w energetyce wiatrowej z ponad 2000 osób (ekwiwalent pełnoetatowych stanowisk pracy) w 2008 r. do 66 tysięcy w 2020 r.Rozwój energetyki wiatrowej wpłynie na lokalną aktywizację gospodarczą. W 2020 roku do kas gminnych z tytułu podatku od nieruchomości może wpłynąć nawet 212 mln zł/rok (ok. 2 proc. wszystkich przychodów własnych gmin wiejskich, a w gminach o korzystnych warunkach wietrzności nawet do 17 proc.).
  • Przychody dzierżawców (rolników) z terenów pod elektrownie wiatrowe w 2020 r. mogą wynosić ponad 100 mln zł/rok.
  • Energetyka wiatrowa wniesie istotny wkład w realizację Dyrektywy 2009/28/WE,
  • w perspektywie 2020 r. Przy prognozowanym w niniejszym raporcie osiągnięciu przez Polskę 21 proc. udziału wyprodukowanej zielonej energii w zużyciu energii finalnej brutto w 2020 roku, energetyka wiatrowa dostarczyłaby 14,5 proc. całości energii z OZE.
  • Udział energetyki wiatrowej w zużyciu zielonej energii elektrycznej może wzrosnąć
  • z obecnych ok. 15 proc. do ponad 62 proc. w 2020 r., a jej udział w zużyciu energii finalnej brutto może osiągnąć 3,8 proc.

Raport "Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r.", wykonany został na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

źródło i zdjęcie:  www.wnp.pl

Dodano: 2010-01-21
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej