Gdzie możemy oddawać zużyte baterie?

Sklepy o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, a także hurtownie, mające w swojej ofercie baterie i akumulatory mają obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytych ogniw.

W dniu 12 września 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, dalej: "ustawa"). Ustawa określa wymagania oraz  dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, a także zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów.

Warto zaznaczyć, że celem nowych regulacji jest ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko poprzez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach.

Przepisy regulują właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, zwłaszcza poprzez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Ustawa wprowadza także harmonizację wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania.

Regulacja ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej.
Na mocy wprowadzonych przepisów, obowiązkiem przedsiębiorcy jest załączenie informacji o produkcie w języku polskim, a także zaznaczenie, jaki rodzaj baterii lub akumulatorów znajduje się w urządzeniu. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie kara pieniężna w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł.

Dodatkowe obowiązki nałożone zostały również na sklepy o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, a także hurtownie, mające w swojej ofercie baterie i akumulatory. Ustawa wprowadziła nakaz nieodpłatnego przyjmowania przez wymienione podmioty zużytych ogniw swoich klientów.

Zużyte ogniwa, w świetle ustawy, mają być przekazywane do firm prowadzących punkt zbierania odpadów, które posiadają zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności lub do firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych.

Niezastosowanie się do nałożonego na sklepy i hurtownie nakazu przyjęcia od klienta starej baterii, co więcej żądanie pieniędzy za przyjęcie zużytych baterii lub akumulatorów, podlega karze pieniężnej.

Podstawowym celem nowych przepisów jest zorganizowanie systemu selektywnego zbierania baterii i akumulatorów, który przyczynić się ma do wyselekcjonowania z odpadów, zawartych w bateriach szkodliwych substancji.


źródło: www.mojafirma.infor.pl
zdjęcie: www.gazetaprawna.pl

Dodano: 2009-10-02
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej