Budownictwo energooszczędne a dyrektywy unijne

Komisja Europejska 31 marca br. przyjęła projekt sprawozdania w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Unia Europejska rozpoczyna weryfikacje i ulepszanie dyrektywy poświęconej charakterystyce energetycznej budynków.

W sprawozdaniu Unia Europejska postawiła sobie za cel określenie wspólnej metodologii dla oceny budynków charakteryzujących się niskim lub zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia energii pierwotnej.

Z założeń wynika, że do 30 czerwca 2010 r. taka metodologia powinna być opracowana. Do tego czasu przewiduje się ustanowienie Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej dla finansowego wsparcia nowopowstających budynków spełniających nowe normy. Zostaną określone minimalne wymogi także dla instalacji w budynkach (kotłów, wytwornic ciepła lub chłodu, oświetlenia) oraz systemów kontroli i monitoringu zużycia energii.

Wsparcie finansowe zarówno dla indywidualnych właścicieli jak i przedsiębiorców pochodziłoby także ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postulowane jest więc obniżenie podatku VAT na produkty i usługi związane z podnoszeniem efektywności energetycznej budynków.
Oprócz udogodnień fiskalnych planuje się pożyczki z dopłatą, pożyczki o niskim oprocentowaniu, granty i dotacje bezpośrednie. A wszystko po to, by upowszechnić budownictwo energooszczędne.

Dotąd ze wsparcia na energię odnawialną i podnoszenie efektywności energetycznej budynków częściowo korzystały te kraje, które niedawno przystąpiły do UE. Teraz ze środków unijnych mają korzystać wszystkie państwa członkowskie. Zakres kwalifikowania projektów na działania związane z podnoszeniem energooszczędności budynków zostanie rozszerzony.

Świadectwo charakterystyki energetycznej mogłoby być potrzebne nie tylko podczas podejmowania czynności cywilnoprawnych (sprzedaż, wynajem), ale również przy remoncie, a także na żądanie. Wydanie świadectwa zawsze musi być poprzedzone audytem systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji itd. Świadectwo byłoby uznawane w każdym z krajów UE.

Ma powstać projekt europejskiej etykiety, budynku najbardziej efektywnego energetycznie. Taka etykieta będzie zamieszczana na budynkach spełniających nowe standardy. Powstanie również definicja nowego budynku. Te wszystkie zmiany powodowane są m.in. potrzebą niwelowania zjawiska ?ubóstwa energetycznego", do którego coraz częściej dochodzi, gdy rodzina wydaje ponad 10% dochodów lub w ogóle jej nie stać na opłacanie rachunków za ogrzewanie.

Wdrożenie dyrektywy będzie następować na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dzięki swym poczynaniom UE przewiduje obniżenie zużycia energii pierwotnej o 20% już do 2020 r. przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej budynków o 20%. Kraje członkowskie mają podjąć zobowiązanie, że do tego czasu, każdy nowobudowany obiekt będzie wykazywał niski lub zerowy poziom zużycia energii.

Zostanie stworzony również system szkoleń i akredytacji ekspertów charakterystyki energetycznej budynków. Normy w tym zakresie zostałyby przedstawione do 2011 r. Uznawalność akredytacji ekspertów obowiązywałaby na terenie całej UE.

Działania podjęte przez UE są odpowiedzią na nieustanne podwyżki energii. UE pragnie też zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, całkowicie uniezależniając się od zewnętrznych dostawców energii.

Ważnym czynnikiem jest też spowolnienie gospodarcze Europy. W tym kontekście będzie prowadzona intensywna promocja inwestycji w ?zielone miejsca pracy". W chwili obecnej budynki UE odpowiadają za 40% zużycia energii, co stanowi niebagatelny koszt.


źródło: Archeton
zdjęcie: www.termoproject.pl

Dodano: 2009-10-08
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej