XI Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH

W dniach 3-5 marca 2010 odbędzie się w Kielcach XI edycja targów EKOTECH poświęconych m.in. odpadom, oczyszczalniom ścieków i zanieczyszczeniom powietrza.

Podczas targów EKOTECH będzie miał miejsce "Transfer wiedzy w zakresie zagospodarowywania odpadów elektrycznych i elektronicznych", którego organizatorem jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz konferencja ?Zanieczyszczenie powietrza?, przygotowana przez Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zakres branżowy targów EKOTECH:

1. Gospodarowanie odpadami

 • odzysk (wykorzystanie) odpadów,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • zbieranie odpadów,
 • transport odpadów,
 • segregacja odpadów,
 • obróbka odpadów,
 • składowanie odpadów,
 • gospodarka odpadami komunalnymi.

2. Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)

3. Wyroby dla gospodarki odpadowej

 • uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu,
 • wyposażenie składowisk,
 • wyposażenie sortowni odpadów,
 • urządzenia do unieszkodliwiania odpadów,
 • kompostowanie odpadów,
 • separatory, obróbka osadów ściekowych,
 • urządzenia do zmniejszania objętości odpadów.
 • pojemniki na odpady
 • urządzenia do transportu, usuwania odpadów

4. Analiza gleby, wód gruntowych i biogazu
5. Rekultywacja terenów zdegradowanych
6. Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
7. Sprzęt do pielęgnacji zieleni
8. Systemy oczyszczania, dystrybucji, ochrony, uzdatniania i kontroli wody pitnej
9. Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
10. Sprzęt do ochrony wody przed zanieczyszczeniem
11. Oczyszczanie ścieków i odcieków
12. Inżynieria wodna
13. Systemy wodno-kanalizacyjne
14. Pompy, pompownie, armatura
15. Melioracja
16. Ochrona przed powodzią
17. Analiza, kontrola i pomiar powietrza
18. Fizyczna, elektrostatyczna, chemiczna obróbka powietrza
19. Termiczna obróbka i spalanie zanieczyszczeń gazowych
20. Schładzanie powietrza i gazu
21. Przemysłowe filtry powietrzne
22. Pomiar hałasu i wibracji
23. Systemy ograniczania hałasu
24. Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej

Więcej informacji na temat targów EKOTECH na stronie www.targikielce.pl.

Dodano: 2010-03-03
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej