Ministerstwo Środowiska dba o gospodarkę odpadami

Ministerstwo Środowiska prowadzi, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ), jak i urzędami marszałkowskimi, stały nadzór nad prawidłowością działania systemu gospodarki odpadami, w tym zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Przedsiębiorcy są zobligowani do systematycznego przekazywania do GIOŚ sprawozdań z prowadzonej przez siebie działalności w zakresie wprowadzanego sprzętu do obrotu i gospodarowania zużytym sprzętem. Na podstawie tych sprawozdań GIOŚ przygotowuje roczny raport oraz przedstawia wyniki prowadzonych kontroli w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem.

W zakresie opakowań analizowane są sprawozdania przedsiębiorców przez marszałków województw, a do Ministerstwa Środowiska przekazywane są zbiorcze zestawienia danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na rynku, prowadzone są przez inspekcję ochrony środowiska dodatkowe kontrole.

Ponadto prowadzone są cykliczne kontrole inspekcji ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Resort środowiska w swoich działaniach próbuje wypracować takie rozwiązania, bądź korygować już istniejące, w taki sposób, aby w jak największy sposób wyeliminować nieprawidłowości w gospodarowaniu zużytym sprzętem.

Jeśli chodzi o podmioty widniejące w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ i zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zauważyć, że wprowadzenie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) miało na uwadze stworzenie jak najbardziej dostępnej sieci punktów, w których mieszkańcy mogliby oddać niepotrzebny sprzęt AGD i RTV.

Do odbierania zużytego sprzętu zostali zobligowani sprzedawcy detaliczni i hurtowi w momencie zakupu przez użytkowników nowego sprzętu (apteki, spółdzielnie Społem). Zobowiązano do tego również przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gminne jednostki organizacyjne oraz ci przedsiębiorcy, którzy posiadają decyzję zezwalającą na zbierania zużytego sprzętu. Tak stworzona sieć zbierających zużyty sprzęt ma zapewnić odpowiednią dostępność tych punktów dla mieszkańców.

Zbierający zużyty sprzęt (poza jednostkami samorządowymi) zobowiązani są do uzyskania właściwej decyzji administracyjnej na zbieranie odpadów. Muszą oni prowadzić stosowną ewidencję z zakresu gospodarowania odpadami - muszą więc stosować przepisy ochrony środowiska.

źródło: Ministerstwo Środowiska
zdjęcie: www.zamosconline.pl

 

Dodano: 2010-03-16
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej