Kolejne zmiany prawa gospodarowania odpadami

Samorządy terytorialne już od 2011 roku będą zobowiązane do prezentacji planów zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności pokazania innego sposobu ich zagospodarowania, niż proste składowanie na hałdach.

Umożliwi to Polsce realizację zadań, zawartych w "krajowym planie gospodarki odpadami" i osiągnięcie celów zawartych w dyrektywie Rady Europy w sprawie redukcji tych odpadów komunalnych, które można poddawać biodegradacji.

To tylko jedna ze zmian, jakie wprowadziła - obowiązująca od 22 stycznia br. - ustawa o odpadach. Nowa ustawa wprowadziła trzy istotne zmiany w przepisach. Ma wyeliminować szarą strefę w demontażu pojazdów samochodowych (służy temu też nowelizacja innej ustawy - o recyklingu pojazdów), zmienia regulacje dotyczące postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi oraz zaostrza sankcje za nielegalne składowanie odpadów. Nastąpiła również delegacja z Rady Ministrów na ministra środowiska ustalania, w drodze rozporządzenia, jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska - już nie tylko na bieżący rok, ale kilka przyszłych.

Umożliwi to lepsze planowanie gospodarki odpadami przez przedsiębiorstwa, podkreśliła Hanna Teodorowicz, starszy specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jak przypomniała, resort środowiska przygotował już kolejną nowelizację ustawy o odpadach. Ma ona wdrożyć pozostałe przepisy dyrektywy ramowej, w tym jednoznaczne ustalenie, że gmina jest właścicielem odpadów komunalnych. Ma to istotne znaczenie w procesach inwestowania w nowoczesne instalacje unieszkodliwiania odpadów i ma zapobiec sytuacji, że niektóre z nich nie będą obciążone.

Założenia nowelizowanej ustawy na temat gospodarowania odpadami są już dostępne na stronie resortu.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.kigpr.pl

Dodano: 2010-03-23
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej