Będą zmiany w systemie wspierania produkcji energii z odnawialnych źródeł

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt ustawy o promocji odnawialnych źródeł energii. Prace koncepcyjne nad jej założeniami mają być zakończone do połowy roku. Ustawa ma różnicować wartość wsparcia dla producentów energii z odnawialnych źródeł w zależności od rodzaju paliwa.

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad wdrożeniem do prawa polskiego przepisów dyrektywy Unii Europejskiej z kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Przed nami ogromna praca legislacyjna ponieważ w tym roku musimy wprowadzić zmiany wynikające z dyrektywy o promowaniu odnawialnych źródeł energii. Mamy zamiar wykonać to przez ustawę o promocji odnawialnych źródeł energii, powiedziała Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, która odpowiada za energetykę.

Ministerstwo chce zakończyć prace koncepcyjne nad nową ustawą do końca czerwca tego roku. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale z tego co wynika, nadchodzą daleko idące zmiany w zakresie wspierania produkcji energii z odnawialnych źródeł . Należy się spodziewać, że resort zaproponuje inną wielkość wsparcia dla produkcji energii z wiatru , biomasy, a jeszcze inną na przykład dla produkcji energii z wykorzystaniem energii słońca.

Ma to związek z przygotowywanym Krajowym Planem Działań na rzecz OZE, który będzie precyzyjnie określał jak Polska zamierza osiągnąć do 2020 roku 15 proc. udział energii z odnawialnych źródeł w finalnym jej zużyciu.

W planowanej ustawie o promocji odnawialnych źródeł energii chcielibyśmy uzależnić wysokość wsparcia od rodzaju promowanej zielonej energii. Idziemy w kierunku zróżnicowania wartości tak zwanych zielonych certyfikatów zależnie od rodzaju promowanej zielonej energii. Natomiast zgodnie z dyrektywą musimy rozszerzyć promocję także na ciepło z odnawialnych źródeł energii. To będzie najtrudniejsze i zupełnie nowe, powiedziała Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Tak zwane zielone certyfikaty to zbywalne prawa majątkowe. Sprzedają je producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, a muszą je kupować sprzedawcy energii, bo za ich pomocą rozliczają się przed Urzędem Regulacji Energetyki z wypełnienia narzuconego prawem obowiązku sprzedaży energii z odnawialnych źródeł.

Bez dalszego rozwoju energetyki wiatrowej wykonanie przez Polskę zobowiązania do osiągnięcia w 2020 roku 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu jest niemożliwe. Przedstawiciele energetyki wiatrowej przyjęli nowy pomysł resortu gospodarki ze zrozumieniem, ale też z zastrzeżeniami.

Planowana korekta ma z jednej strony dać szansę innym źródłom energii niż wiatrowe , bo jest tak że prawa majątkowej przy ich obecnej cenie pozwalają realizować inwestycje w energetyce wiatrowej, a w fotowoltaice nic nie dają. System wsparcia w fotowoltaice musi być znacznie mocniejszy i podobnie jest z biomasą, bo aby w przypadku produkcji energii z biomasy inwestycje się opłacały dofinansowanie musi być nieco wyższe niż w energetyce wiatrowej. My zmiany akceptujemy tak długo jak długo nie będą prowadziły do zmniejszenia cen praw majątkowych dla energetyki wiatrowej, powiedział Jarosław Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.kpodr.pl

Dodano: 2010-04-20
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej