Polski plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 zatwierdzony

Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie przedstawionego przez Polskę nowego, krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres handlu 2008-2012, zgodnie z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do planu. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gwarantuje, że pułapy emisji gazów cieplarnianych sektorów energii i przemysłu zostają zmniejszone jak najmniejszym kosztem dla gospodarki, pomagając tym samym Unia Europejska i jej członkom w wypełnieniu zobowiązań w tym zakresie.

Zgodnie z nowym planem dla Polski, utrzymano całkowitą liczbę uprawnień na poziomie 208,5 Mt rocznie. Jedyna zmiana w porównaniu do poprzedniego planu dotyczy niektórych przepisów technicznych odnośnie rezerwy uprawnień nieprzydzielonych przedsiębiorstwom.

Powodem złożenia nowego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji CO2 było to, że Polska uzyskała korzystne rozstrzygnięcia sądowe do zaskarżonej decyzji KE z 2007 r. Komisja uznała wówczas, że pewne aspekty polskiego planu rozdziału uprawnień do emisji CO2 nie spełniały warunków zawartych w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji. Polska wystąpiła o unieważnienie jej decyzji do Sądu Pierwszej Instancji, a ten wydał pozytywne orzeczenie 23 września 2009 r. Od niego odwołała się z kolei KE. Odwołanie jest rozpatrywane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Jednocześnie 11 grudnia 2009 r. KE przyjęła decyzję odrzucającą pierwotny krajowy plan rozdziału uprawnień. Uwzględniając wyroki Sądu Pierwszej Instancji, w obecnej decyzji nie wskazano konkretnych zmian w planach, jakie KE byłaby skłonna zaakceptować. W związku z nieprzyjęciem planu 9 kwietnia br., Polska przedłożyła nowy krajowy plan rozdziału uprawnień.

Według Connie Hedegaard, komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu, decyzja Komisji daje pewność polskim przedsiębiorstwom i - co najważniejsze - gwarantuje zachowanie integralności środowiskowej unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.jupiterimages.com

Dodano: 2010-04-21
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej