Czy gminy zdążą wybudować oczyszczalnie ścieków do 2015?

Opóźnia się budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji. Istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie do 2015 roku z przyjętych zobowiązań.

Są to stwierdzenia Najwyższej Izby Kontroli, która podkreśla też, że konieczność zapłaty kary i zwrócenia środków na nieukończone terminowo inwestycje może oznaczać lokalną podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych do 2015 r. Oznacza to konieczność budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji tak, aby spełniały unijne standardy. Chodzi zarówno o ilość przetworzonych ścieków, jak również jakość tego procesu. Ścieki bowiem powinny spełniać określone normy, dotyczące ilości niesionych zanieczyszczeń.

Kontrolerzy NIK nie ustalili ostatecznie aglomeracji biorących udział w programie. Wynika to z bałaganu organizacyjnego, a skutkuje błędami w sprawozdaniach, które tworzą nieprawdziwy obraz dotyczący stanu realizacji programu. Tylko 17 na 54 badane gminy wiodące w aglomeracjach ma oczyszczalnie ścieków o wystarczającej przepustowości i sprawności.

NIK przypomina, że gminy muszą mieć precyzyjne dane nie tylko o ściekach z kanalizacji, ale także dotyczące ilości wywożonych zanieczyszczeń z szamb. Na tej podstawie mogą określić parametry oczyszczalni ścieków działających na swym terenie. W 12 spośród 54 skontrolowanych przez NIK urzędów gmin władze nie wiedziały, ilu mieszkańców nie ma kanalizacji i ile ścieków wywozi się z szamb specjalnymi pojazdami (m.in. Piotrków Trybunalski, Radom, Toruń, Słupsk, Opoczno, Siemiatycze). W pozostałych 42 gminach wielkości te ustalano szacunkowo.

Gminy wykorzystały niewiele, bo ok. 25 proc. z zaplanowanych w KPOŚK pieniędzy na budowy i modernizacje oczyszczalni i kanalizacji. Przyczyną są tu - zdaniem NIK - trudności w pozyskiwaniu środków przez gminy, m.in. z powodu długotrwałych procedur rozpatrywania wniosków, zmieniających się kryteriów przyznawania dofinansowania, itp. W przypadku kanalizacji barierą był też tzw. wskaźnik koncentracji - 120 osób na 1 km sieci, co w praktyce eliminowało aglomeracje małe oraz te, gdzie domy są rozproszone.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.pwik-srem.pl

 

Dodano: 2010-05-06
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej