Rozwój energetyki odnawialnej wymaga zmian w prawie

Koalicja Klimatyczna jest zdania, że do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce niezbędne jest uproszczenie procedur inwestycyjnych, przeniesienie większości kompetencji decyzyjnych na szczebel regionalny lub lokalny oraz przyjęcie niezbędnych zmian w legislacji.

Poprawiona powinna być ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej w celu umożliwienia budowy morskich farm wiatrowych. Należy stworzyć otoczenie legislacyjne dla biogazowni rolniczych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, lokalizacji oraz zagospodarowania substancji pofermentacyjnych.

Trzeba stworzyć również instrumenty wsparcia dla małych i mikro-źródeł energii odnawialnej, wykorzystywanych przez indywidualnych inwestorów i mieszkańców, w postaci mikro-dotacji oraz ulg podatkowych. Należy także wprowadzić jasne standardy ochrony środowiska w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Mając na uwadze potrzeby morskich farm wiatrowych, farm lądowych oraz innych rozproszonych źródeł energii "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" powinien uwzględniać intensywny rozwój elektroenergetycznych sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych.

Według Koalicji Klimatycznej polski plan powinien również wprowadzać zasady efektywnego gospodarowania środkami na wsparcie inwestycji (pochodzącymi z opłat zastępczych, środków UE i ze sprzedaży nadwyżek z Protokołu z Kioto). Środki te powinny być skierowane m.in. na inwestycje sieciowe, w tym linie przesyłowe lądowe i morskie.

Koalicja Klimatyczna proponuje, aby dokument uwzględniał utworzenie Departamentu ds. Energii Odnawialnej. Koordynacja realizacji kompleksowego planu i osiągnięcie ambitnych celów nie będą możliwe bez rozbudowania struktur odpowiedzialnych za rozwój OZE.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.pgesa.pl

 

Dodano: 2010-05-31
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej