Dynamiczny rozwój rynku energii z odpadów biologicznych

Komercjalizacja nowoczesnych systemów i technologii zamiany odpadów biologicznych w energię zapowiada nową falę wzrostu w sektorze zielonej energii na świecie. Zakłady przetwarzania odpadów biologicznych w energię, czyli biogazowni oferują ogromne możliwości obróbki odpadów biologicznych i produkcji energii.

W wielu krajach potwierdza się, że biogazownie to idealne rozwiązanie, wspomagające zwalczanie zmian klimatycznych oraz  stopniowe uniezależnianie się od paliw kopalnych. Dzięki odpowiednim rozporządzeniom prawnym i wsparciu rządowemu, popyt na biogazownie na świecie rośnie, a rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny.

Według nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, rynek biogazowni w Europie - który jest największy na świecie - przy optymistycznym założeniu osiągnie w 2016 r. wartość 3,6 mld USD. Niemiecki rynek w roku 2009 był wart 998,3 mln USD i stanowił 76,8% rynku europejskiego. Duży rozwój rynku w Niemczech nastąpił w ciągu ostatnich 10 lat dzięki wspierającej polityce rządu i udziałowi sektora bankowego. Podobne zasady są wprowadzane w innych krajach europejskich, takich jak Włochy i Czechy, zatem w ciągu najbliższych 5-10 lat możemy się spodziewać także silnego wzrostu na tych rynkach.

W Polsce zobowiązanie rządu do wytwarzania biogazu zostało zapisane w ramach programu "Innowacyjna energia - Rolnictwo energetyczne" zakładającego wybudowanie w każdej gminie średnio jednej biogazowni. W kraju rośnie zainteresowanie energią z odpadów biologicznych i przygotowano nawet w tej sprawie kilka projektów, jednak popyt z pewnością jeszcze się zwiększy, gdy rząd wprowadzi w  życie Krajowy Plan Działań dotyczący rozwoju odnawialnych źródeł energii, wymagany poprzez unijną dyrektywę 2009/28/WE oraz zmniejszy biurokrację przy uzyskiwaniu wszystkich pozwoleń, które umożliwią rolnikom łatwiejsze przyłączanie do sieci energetycznej.

Warto podkreślić, ze już w tym momencie inwestycje w biogazownie mogą być współfinansowane z Programu Operacyjnego "Infrastruktura Środowisko?, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Banku Ochrony Środowiska.

W innych regionach świata rynku rynek biogazu jest w początkowym stadium rozwoju. Nuno Oscar Branco, analityk Frost & Sullivan, stwierdza, że w Azji, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej rynek energii z odpadów biologicznych jest nadal słabo rozwinięty przede wszystkim z trzech głównych powodów: po pierwsze, rządy w tych regionach nie zdołały jeszcze wprowadzić odpowiednich uregulowań w zakresie biogazu lub ekologicznej polityki energetycznej; po drugie, ilość, dostępność, jakość i zarządzanie surowcami nie są odpowiednie dla zagwarantowania inwestycji lub długoterminowego wzrostu na rynku BWEP. Po trzecie wreszcie, przemysł biogazu, zlokalizowany głównie w Europie i Niemczech, nie przeznacza wystarczających środków na rozwój wspomnianych wyżej rynków.

Jednak sytuacja zmienia się w krajach, w których poprawie uległy warunki prowadzenia działalności przez biogazownie. W USA na przykład, rząd federalny rozpoczął program AgSTAR, który zachęca do korzystania z technologii odzysku metanu (biogazu) ograniczenia emisji metanu, przy jednoczesnym osiągnięciu innych korzyści dla środowiska. w Indiach z kolei, rząd Punjab wspiera budowę nowoczesnej biogazowni w celu zapewnienia  dostaw energii elektrycznej w skali całego państwa. Te dwa przykłady są dowodem na to, jakiego rodzaju projekty mogą być wdrażane na całym świecie w ciągu najbliższych lat, mówi Branco.

Potencjał rynkowy dla biogazu wytwarzanego przez fermentacje bakterii beztlenowych w biogazowniach jest bardzo wysoki i z tego też powodu rozwój tego rynku w niektórych krajach Europy, takich jak Włochy, Polska czy Czechy, kraje Ameryki Północnej i Południowej - Brazylia, USA, Kanada oraz region Azji i Pacyfiku, Indie i Australia, może być  bardzo dynamiczny.

Firmy działające lub inwestujące w ten sektor powinny uwzględnić ryzyko utraty spodziewanego wzrostu popytu w tych krajach i sporządzić odpowiednie plany ekspansji i inwestycji w skali międzynarodowej.

źródło: Frost & Sullivan
zdjęcie: www.swb.com.pl

Dodano: 2010-06-07
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej