Ulgi podatkowe, a zielone inwestycje

Według 71% polskich spółek warunkiem wzrostu zainteresowania zielonymi inwestycjami jest wprowadzenie przez rząd ulg podatkowych. Mimo że w Polsce wprowadzono mechanizmy finansowe mające na celu wsparcie inwestycji w energię odnawialną, to zainteresowanie urządzeniami przyjaznymi środowisku i inicjatywami dotyczącymi monitorowania jest wciąż rozczarowująco niskie.

Wynika to z ogólnoświatowego badania, które przeprowadziła firma Regus, dostawca rozwiązań w zakresie przestrzeni biurowej. Badanie dowiodło, że tylko 37% spółek na świecie faktycznie dokonuje pomiarów emitowanych przez siebie zanieczyszczeń, przy czym mniej niż jedna piąta spółek (19%) prowadzi pomiary śladu węglowego powstałego w wyniku ich własnej działalności. 46% spółek na świecie twierdzi, że zainwestują w urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla tylko pod warunkiem, że koszty ich eksploatacji nie będą wyższe niż w przypadku urządzeń tradycyjnych. Tylko 40% spółek zainwestowało w urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla, a w zaledwie 38% spółek obowiązuje polityka nakazująca dokonywanie takich inwestycji.

Polskie firmy znacząco odstają w tych kwestiach od światowej średniej. Otóż w Polsce swój ślad węglowy monitoruje tylko 8% spółek , co stanowi odsetek niższy nawet od średniej światowej (19%). W urządzenia energooszczędne zainwestowała jedna czwarta spółek. Polityka aż 78% firm nie przewiduje inwestowania w urządzenia o niskiej emisji CO2. Pod tym względem Polska znajduje się więc powyżej średniej światowej (62%).

Jak wykazało badanie koszty eksploatacji mają bardzo duże znaczenie dla 57% spółek. Wyraziły one gotowość zainwestowania w urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla tylko pod warunkiem, że koszty ich eksploatacji nie będą wyższe od kosztów eksploatacji urządzeń tradycyjnych.

Wreszcie przytłaczająca większość spółek, wynosząca aż 71%, stwierdziła, że gdyby rząd zdecydował się na wprowadzenie ulg podatkowych zachęcających do inwestowania w urządzenia energooszczędne lub urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla, spowodowałoby to znaczne przyspieszenie dokonywania przez firmy zielonych inwestycji.

We wszystkich krajach objętych badaniem małe spółki znajdują się poniżej średniej pod względem poziomu dokonywanych oraz planowanych zielonych inwestycji. Świadczy to o tym, że dla mniejszych firm trudniejsze jest podjęcie decyzji o wyborze urządzeń o niskiej emisji dwutlenku węgla, jeżeli ich cena jest choćby nieznacznie wyższa od ceny urządzeń tradycyjnych. Krótkoterminowe potrzeby są bowiem bardziej naglące niż długoterminowe inwestycje.

W Polsce zaledwie 6% małych firm monitoruje swój ślad węglowy, natomiast odsetek czyniących to dużych firm jest ponad dwukrotnie wyższy (17%). Mniej niż jedna piąta małych firm (18%) kieruje się polityką zalecającą inwestowanie w urządzenia przyjazne środowisku, podczas gdy w przypadku dużych firm odsetek ten wynosi 42%. Jak więc widać ambitne cele rządowe w oczywisty sposób nie uwzględniają faktów dotyczących zapotrzebowania na urządzenia przyjazne środowisku wśród małych firm.

Mimo że w Polsce wprowadzono mechanizmy finansowe mające na celu wsparcie inwestycji w energię odnawialną, przy czym wartość tych inwestycji w połowie roku 2010 ma wynieść w przybliżeniu miliard złotych, zainteresowanie urządzeniami przyjaznymi środowisku i inicjatywami dotyczącymi monitorowania jest wciąż rozczarowująco niskie, zwłaszcza wśród mniejszych spółek, komentuje Garry Gürtler, wiceprezes firmy Regus na region Europy Środkowej i Wschodniej. Tymczasem to właśnie małe i średnie spółki odpowiadają za połowę obrotu handlowego w kraju.

Jeżeli rząd naprawdę zamierza przyczynić się do realizacji ambitnych celów globalnych dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla do połowy XXI wieku, musi dostarczyć motywacji wystarczającej do tego, by wymagane zmiany dokonały się na wszystkich poziomach. Obecnie technologie o niskiej emisji dwutlenku węgla stosowane w biznesie mają często ograniczony zakres i są sprzedawane po zawyżonych cenach. Dla firm stanowi to przeszkodę w dokonywaniu inwestycji. Jak wykazuje nasze badanie, ulgi podatkowe będą niezwykle pomocne w zmniejszeniu tej przeszkody, a ponieważ spowodują wzrost popytu, przyczynią się do powstania rynku masowego i tym samym do obniżki cen jednostkowych, mówi Gürtler.

Jego zdaniem zielone inwestycje nie ograniczają się wyłącznie do kwestii technologicznych. Inwestycje te powinny dotyczyć wszystkich skutecznych i wymiernych inicjatyw środowiskowych, w tym zmniejszania liczby lokali, które nie są w pełni wykorzystywane. Ulgi podatkowe powinny przysługiwać firmom nie tylko za zakup energooszczędnych urządzeń, lecz także za zmniejszanie nie w pełni wykorzystywanej przestrzeni biurowej.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.rynek-finanse.pl

Dodano: 2010-06-09
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej