Oczyszczalnie źle zagospodarowują osady ściekowe

Według Najwyższej Izby Kontroli sposób wykorzystania osadów, powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych zagraża środowisku. Oczyszczalnie nie wiedzą, jakie metale ciężkie i bakterie zawierają osady, a rolnicy w jakich dawkach mogą je bezpiecznie stosować.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wdrożenia do końca 2020 r. unijnych dyrektyw dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych i składowania odpadów. Oznacza to, że powstający osad, jako odpad biodegradowalny, nie powinien być przekazywany na składowiska lecz ponownie wykorzystywany. Podstawowy proces odzysku osadu polega na rozprowadzeniu go na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Sposoby usuwania osadów powinny ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak w latach 2007 - 2009 (I półrocze) na terenie województwa wielkopolskiego wykorzystywano osady, które powstały w oczyszczalniach ścieków komunalnych w: Koninie, Czarnkowie, Kuślinie, Rokietnicy, Łęczycy i Witoblu. W oczyszczalniach tych od 2008 roku osady wykorzystywano w całości, nie była jednak prowadzona prawidłowo ewidencja ich wytworzenia oraz karty przekazania przewoźnikowi, co uniemożliwiło nadzorowanie wielkości stosowanych mas odpadów.

Naruszono także zasady wykonywania badań laboratoryjnych. Tylko jedna oczyszczalnia ścieków w Koninie prawidłowo wykonywała badania osadów. Pozostałych pięć oczyszczalni nie wykonywało tych badań systematycznie lub były one wykonywane w laboratoriach, które nie posiadały właściwych akredytacji. W konsekwencji oczyszczalnie nie wiedziały jaka była zawartość metali ciężkich w wykorzystywanych na gruntach rolnych osadach oraz czy znajdowały się w nich bakterie chorobotwórcze.

Żadna oczyszczalnia nie wykonywała prawidłowo obowiązku badania gruntów przed zastosowaniem na nich osadów. Wzrosło w ten sposób zagrożenie skażenia środowiska nadmiarem zawartości metali ciężkich i skażenia biologicznego. Osady ściekowe stosowane były również na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, co jest bezwzględnie zakazane.

źródło: www.nik.gov.pl
zdjęcie: www.mapofpoland.net

Dodano: 2010-07-20
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej