Certyfikaty i wymagania techniczne materiałów budowlanych ? co warto o nich wiedzieć?

Budowa wymarzonego domu wiąże się nie tylko z planowaniem kosztów, wyborem projektu, materiałów i ekipy budowlanej. Inwestorzy mają również do czynienia z dokumentacją techniczną budynku czy poszczególnych materiałów. Zagadnienia dotyczące certyfikatów i wymogów technicznych są zazwyczaj postrzegane jako ważny, ale zarazem skomplikowany temat.

Warto zatem przybliżyć tematykę specyfikacji technicznej materiałów budowlanych oraz certyfikatów, zwracając uwagę również na korzyści wynikające z ich posiadania. W tym kontekście, co także należy podkreślić, zmienia się również polskie prawo, które jest dostosowywane do wymogów Unii Europejskiej.

Jak sprawdzić jakość materiałów budowlanych

Projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych zwiększa uprawnienia organów nadzoru budowlanego, co w efekcie ma uczynić kontrolę wyrobów budowlanych bardziej skuteczną. Celem nowych zapisów jest wyeliminowane z rynku materiałów, które nie spełniają wymogów jakości. Konsumenci będą się mogli czuć pewniej i bezpieczniej podczas użytkowania budynków.

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, kontrolne badania wyrobów budowlanych będzie można wykonywać zarówno u producenta, jak i importera oraz sprzedawcy. Inspektorzy nadzoru sprawdzą, czy produkt ma takie parametry i właściwości, jakie zostały zadeklarowane przez producenta. Producenci materiałów budowlanych zawsze powinni dążyć do tego, aby produkowane materiały miały jak najlepszą jakość. Leży to nie tylko w interesie samego producenta, ale przede wszystkim klienta, mówi Piotr Harassek, Junior Product Manager Xella Polska, producenta bloków SILKA i YTONG.

Ze świadectwem energetycznym za pan brat

W kwestii świadectw energetycznych Polska dostosowuje swoje prawo do wymogów Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2009 wprowadzono obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Ta inicjatywa była szeroko dyskutowana w mediach oraz branży budowlanej - okazuje się, że nie takie świadectwa straszne, jak je malują.

Świadectwa charakterystyki energetycznej to dokumenty opisujące zachowanie budynku ze względu na zużycie energii. Podają również jakie są źródła energii w danym budynku oraz na co energia jest zużywana. Użytkowanie energii obejmuje trzy obszary: ogrzewanie budynku i wentylację, podgrzewanie wody użytkowej (uzyskiwanie ciepłej wody) oraz urządzenia pomocnicze (np. dodatkowy grzejnik, lodówka etc.). Na tej podstawie wyliczona zostaje ilość potrzebnej energii tzw. energia użytkowa. Jej niska wartość świadczy o dobrych parametrach cieplnych konstrukcji budynku. Do najważniejszych parametrów określanych w certyfikacie energetycznym należą wskaźniki zużycia energii końcowej i energii pierwotnej. Wskaźniki te pokazują, jak duże jest zużycie energii na metr kwadratowy użytkowej powierzchni budynku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. określa, co powinno znaleźć się w certyfikacie energetycznym budynku. W ustawie Prawo Budowlane znajduje się zapis, że każdy budynek lub lokal mieszkalny podlegający sprzedaży lub wynajmowi musi taki certyfikat posiadać.

Świadectwa energetyczne zostały przede wszystkim wprowadzone z myślą o zmniejszeniu zużycia energii w Unii Europejskiej. Sprzedawca budynku bądź lokalu powinien taki dokument przedstawić nabywcy, mówi Harassek. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków może również pokazać ewentualnym nabywcom propozycje zmniejszenia zużycia energii np. poprzez zastosowanie pomp ciepła, dodaje Harassek.

Świadectwa energetyczne są potrzebne, aby określić wspólny mianownik "energooszczędności" dla budynków i móc pozycjonować obiekty według klasy energetycznej. Stanowią również argument do zastosowania materiału, który poprawi parametry energetyczne budynku, dodaje Cezary Makles, doradca techniczny Xella Polska. Do wyliczenia świadectwa energetycznego potrzebnych jest więcej bardzo precyzyjnych danych, więc bardzo duże znaczenie ma przebadanie materiałów. Szczególnie istotne są parametry dotyczące ciepła właściwego, czyli zdolności materiału do kumulacji (przechowywanie i oddawania) ciepła, podkreśla Makles.

Co kupujący wiedzieć powinien o wyrobach budowlanych

Zanim wyrób budowlany będzie mógł znaleźć się w sprzedaży, niezbędne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do obrotu. Ten proces reguluje Ustawa o wyrobach budowlanych. Istnieje kilka dróg pozwalających na wprowadzenie wyrobu do obrotu. Najczęściej stosowane jest dopuszczenie poprzez oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Uzyskanie znaku CE lub B wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. Uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Prawo do stosowania oznakowania CE produktu, daje ocena jego zgodności z normą zharmonizowaną (PN-EN) lub europejską lub krajową aprobatą techniczną. Znak budowlany B można stosować po ocenie zgodności z Polską Normą (PN-B) lub krajową aprobatą techniczną.

Oznakowanie produktu znakiem CE lub B jest równoznaczne z deklaracją producenta, że wyrób charakteryzuje się danymi parametrami. Oznaczenie to daje też pewność co do pochodzenia i jakości produktu, mówi Harassek. Warto zauważyć, że produkty oznaczone znakiem CE dodatkowo powinny być zaopatrzone w etykietę obejmującą m.in. takie parametry jak: izolacyjność termiczna danego rodzaju wyrobu (wartość współczynnika przewodzenia ciepła ?) czy wytrzymałość na ściskanie materiału.

Dlaczego warto mieć certyfikat materiałów budowlanych?

Dla nabywców ważne jest, aby informacja o parametrach danego materiału budowlanego była jak najpełniejsza. Według prawa unijnego, które Polska przyjęła stając się krajem członkowskim, producent materiałów budowlanych deklaruje, że materiał budowlany spełnia określone parametry i jego deklaracja jest wiążąca. Certyfikaty potwierdzające właściwości techniczne produktów (np. badania ognioodporności) nie są obowiązkowe i wykonanie ich zależy od dobrej woli producenta.

Na zlecenie producenta parametry nie wymagane do deklaracji na etykietach CE mogą zostać przebadane przez niezależne laboratoria. Dobrze, gdy posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego, podkreśla Harassek.

Wiodący producenci wykonują także kontrolę produktów we własnych laboratoriach. Dla kupującego jest to dodatkowa informacja, że firma kontroluje swoje wyroby na każdym etapie - począwszy od składników, a skończywszy na końcowym produkcie, potwierdza Makles. Producent nie tylko jest pewny jakości swoich produktów, ale również na bieżąco weryfikuje swoją produkcję. Dzięki temu potencjalni klienci mają pewność, że produkt został dokładnie przebadany i spełnia wymagania techniczne oraz standardy bezpieczeństwa, dodaje Makles.

źródło i zdjęcia: www.media.xella.pl

Dodano: 2010-07-22
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej