Szczęśliwa trzynastka projektu GreenEvo

Aż 13 polskich, najbardziej konkurencyjnych, technologii proekologicznych zostało liderami programu Ministerstwa Środowiska GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Według Ministerstwa Środowiska wybrane firmy są na najlepszej drodze do międzynarodowego sukcesu w walce o rynek innowacyjnych zielonych technologii.

Po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji Kapituła projektu GreenEvo, złożona z ekspertów w dziedzinie środowiska, finansowania i innowacyjnych technologii, wyłoniła grupę najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych. Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak niskoemisyjne i czyste technologie węglowe, rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, technologie wodno-ściekowe oraz technologie wspierające gospodarkę odpadami.

Miano lidera technologii GreenEvo zyskało 13 firm biorących udział w programie. Są to: Asket Roman Długi, Biogradex Holding Sp. z o.o., Ecotech Polska, Energoinstal S.A., Lediko Walendowski i Wilanowski, Sp. J, Marbet-Wil Sp. z o.o., Neoon, Petroster, PP-Eko, Promar Sp z o.o., Sunex Sp. z o.o., Watt Sp. z o.o. oraz Wofil Robert Muszański.

Wymienione firmy już od jesieni br. będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo i nic nie stoi na przeszkodzie ich ekspansji na rynkach zagranicznych. Od września wybrane technologie, wraz z pierwszymi w Polsce merytorycznymi raportami na temat rynku zielonych technologii, trafią poprzez przedstawicielstwa Polski za granicą do wszystkich placówek gospodarczych w strategicznych, z punktu widzenia szans na eksport zielonych technologii, regionach świata.

Dla Ministerstwa Środowiska jednym z najważniejszych celów jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które w realny sposób przyczyniają się do bardziej efektywnego korzystania z zasobów naturalnych oraz obniżenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, a co za tym idzie znacząco przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i jakości naszego życia. Polskie rozwiązania nie tylko spełniają te wymagania, ale są też niezwykle konkurencyjne zarówno pod względem ceny jak i kosztów eksploatacji, co daje im dodatkową przewagę, mówi Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski. Jestem pewny, że wyróżnione w naszym projekcie GreenEvo technologie mają szansę na międzynarodowy sukces, a nasz projekt pomoże im w rywalizacji na tym bardzo dynamicznym i perspektywicznym rynku. Wsparcie polskich zielonych technologii jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Środowiska.

Spośród zgłoszonych do projektu technologii, dwie firmy zyskały status wschodzących gwiazd GreenEvo, są to: Ekotop Roman Sobczyk oraz NFP Jacek Habryko. Oznacza to, że znajdują się w "poczekalni" projektu, a na rozwinięcie  w pełni zielonych skrzydeł na globalnych rynkach muszą jeszcze zapracować.

Dodatkowo jedna technologia, przedstawiona przez firmę Alchemik, uzyskała specjalne wyróżnienie w konkursie GreenEvo. Pozostali uczestnicy konkursu nadal pozostają pod parasolem projektu i mogą liczyć na stały kontakt z ekspertami oraz wsparcie w dalszym rozwoju.  W tym projekcie nie ma przegranych, podkreśla koordynator projektu Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Środowiska. Wszystkie uczestniczące w projekcie technologie przeszły długą drogę i wszystkie są lepiej przygotowane do konkurencji na niełatwym rynku zielonych technologii. Tym, którym udało się w projekcie najbardziej przyspieszyć swój rozwój, już od jesieni gwarantujemy międzynarodową promocję.

Podstawowym celem projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii jest wspieranie aktywności międzynarodowej polskich technologii prośrodowiskowych. GreenEvo pomaga także w identyfikacji korzystnych dla tych technologii kierunków ekspansji zagranicznej dzięki powstającym w projekcie raportom i opracowaniom merytorycznym.

Przedsiębiorstwa je oferujące m.in. mogą brać udział z zagranicznych misjach handlowych oraz korzystać ze wsparcia organizacyjnego na międzynarodowych targach przemysłowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie związane z pokryciem kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu, Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. Przy realizacji projektu GreenEvo ministerstwo współpracuje z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem finansującym programu GreenEvo, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wybrani przedsiębiorcy w ramach projektu GreenEvo mieli na przykład szansę na wzięcie udziału w misji gospodarczej do Chin i wydarzeniach towarzyszących wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. Była to okazja do promocji polskich technologii w dziedzinie ochrony środowiska oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi nabywcami, a także zapoznania się ze specyfiką azjatyckiej kultury biznesowej. Podczas misji przedstawiciele firm mogli liczyć na pełne wsparcie ze strony Ministerstwa Środowiska i innych instytucji państwowych. Staraliśmy się, by uczestnicy projektu GreenEvo byli bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym. Dlatego na potrzeby przedsiębiorców został m.in. opracowany szczegółowy raport na temat rynku zielonych technologii w Chinach, mówi prof. Krzysztof Klincewicz, koordynator ekspertów w projekcie GreenEvo, z Wydziału Zarządzania UW.

źródło: www.mos.gov.pl
zdjęcie: www.greenevo.gov.pl

Dodano: 2010-07-23
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej